Wetgeving non-food – maart 2022

05 april 2022

Schadelijke stoffen - wet- en regelgeving in de EU
De indiening van het Annex XV restriction report on BPA door Duitsland is uitgesteld van 8 april 2022 tot 7 oktober 2022. Het voorstel van vijf EU-landen voor een PFAS verbod is ook uitgesteld tot januari 2023. De EC is een raadpleging gestart om een aantal nieuwe/geactualiseerde methoden toe te voegen aan Verordening 440/2008. Deze verordening geeft de goedgekeurde methoden voor het testen van chemische stoffen onder REACH. FPF meldt de uitspraak van het Hof van Justitie dat GenX-chemicaliën terecht als SVHCs worden aangemerkt onder REACH. De EC heeft een rapport (6,6 MB) gepubliceerd over het gebruik van PVC in de context van een niet-toxisch milieu.
ECHA heeft zijn aanbevelingen bijgewerkt om bedrijven te helpen hun registratiedossiers te verbeteren. ECHA heeft ook aangekondigd dat het in kaart brengen van potentieel schadelijke stoffen op schema ligt om de doelstelling te halen om voor 2027 alle geregistreerde stoffen te beoordelen.

Schadelijke stoffen - wet- en regelgeving in Singapore, de VS en Zwitserland
Singapore: SGS meldt dat de regering de WTO in kennis heeft gesteld (107 kB) van een voorstel om vijf schadelijke stoffen te reguleren. VS: In een recent artikel geeft SGS een overzicht van de staten die wetsvoorstellen hebben ingediend om PFAS in consumptiegoederen te reguleren. FPF meldt dat New York strengere limieten voor chemische stoffen in verpakkingen voorstelt. Keller and Heckman meldt dat Californië perfluoroctaanzuur (PFOA) aan de Proposition 65 lijst heeft toegevoegd en verzoekt om gegevens over bisfenol S (BPS) met het oog op mogelijke opname in de lijst. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld. Zwitserland: SGS meldt dat de regering acht stoffen heeft toegevoegd aan de kandidatenlijst van SVHCs en de chemische beperkingen onder ORRChem in overeenstemming heeft gebracht met REACH.

Gezondheidswaarschuwingen en het verpakken van (dier)geneesmiddelen
De EC is een raadpleging gestart over overgangsbepalingen voor het verpakken en etiketteren van diergeneesmiddelen. België heeft conceptregelgeving naar de EC gestuurd waarin gesteld wordt dat een fantasienaam van een geneesmiddel niet verwarrend mag zijn.
Frankrijk heeft conceptregelgeving naar de EC gestuurd over het verpakken van producten die lachgas bevatten en over het aanbrengen van een verklaring op elke verpakkingseenheid van deze producten. De nieuwe ASTM-norm D8441/D8441M stelt een internationaal symbool vast dat aangeeft dat een product bedwelmende cannabinoïden bevat.

Mogelijke gezondheidseffecten van plastic – onderzoek
University of Vermont onderzoek, gepubliceerd (abstract) in het Journal of the National Cancer Institute, suggereert dat blootstelling aan ftalaten het risico op kanker bij kinderen kan verhogen.
Volgens NTNU-onderzoekers is het onmogelijk te voorkomen dat kinderen microplastics binnenkrijgen. In een artikel (1,51 MB) in Environmental Health Perspectives geven de onderzoekers een overzicht van onderzoek tot nu toe en bespreken zij het verband tussen plastic en zwangerschap en de gezondheid van kinderen.
FPF beschrijft drie studies naar het verband tussen voeding en blootstelling aan hormoon-ontregelende chemicaliën (EDCs).
WUR-onderzoekers hebben een wiskundig kader ontwikkeld om de risico’s van microplastics voor mens en milieu te bepalen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.