Wetgeving non-food – juni 2022

01 juli 2022

Schadelijke stoffen – EU wet- en regelgeving
ECHA heeft nog een stof toegevoegd aan de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHCs). De lijst bevat nu 224 vermeldingen van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de mens of het milieu.
Bijlage VI van de CLP-verordening bevat een lijst van noten die aan stoffen met geharmoniseerde indelingen kunnen worden toegewezen. Deze noten bevatten nadere instructies voor de indeling en etikettering van bepaalde stoffen of mengsels met deze stoffen. Tot 22 juli 2022 kunt u feedback geven op een ontwerpbesluit dat noten toevoegt aan de lijst.
De Raad en het Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt om de aanwezigheid van persistente organische verontreinigende stoffen (POPs) in afval verder te beperken.
De EC heeft haar nieuwe aanbeveling (236 kB) over de definitie van nanomaterialen gepubliceerd, een resultaat van de Strategie voor duurzame chemische stoffen. De aanbeveling ondersteunt een samenhangend EU-regelgevingskader voor nanomaterialen en helpt de wetgeving in alle sectoren op één lijn te brengen.
Op 11 mei 2022 is het Europees Partnerschap voor de beoordeling van risico's van chemische stoffen (PARC) van start gegaan. PARC wordt gecoördineerd door ANSES en wil een brede gemeenschap van onderzoeksinstellingen en gezondheidsagentschappen samenbrengen.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
Canada: SGS meldt dat de regering een raadplegingsperiode heeft geopend voor haar ontwerpregelgeving inzake bepaalde toxische stoffen in het kader van de Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA). Indien de nieuwe regelgeving wordt goedgekeurd, zal deze zes maanden na publicatie in werking treden.
China: De regering heeft een actieplan opgesteld voor de beheersing van nieuwe verontreinigende stoffen.
VS: SGS meldt dat de gouverneur van Colorado beleidsvoornemen HB 22-1345 (540 kB) om PFAS in consumptiegoederen te reguleren, in wet heeft omgezet. De nieuwe wet zal vanaf januari 2024 gefaseerd worden ingevoerd.

Farmaceutische verpakkingen – wet- en regelgeving
De EC heeft Q&As gepubliceerd over het Unique Device Identification (UDI) systeem voor medische hulpmiddelen.
De US FDA heeft een definitieve leidraad voor de industrie gepubliceerd, getiteld "Safety Considerations for Container Labels and Carton Labeling Design to Minimize Medication Errors".

PFAS gekoppeld aan hoge bloeddruk bij vrouwen van middelbare leeftijd
Vrouwen van middelbare leeftijd met hogere concentraties PFAS in hun bloed lopen een groter risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk, in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die lagere niveaus van deze stoffen hebben. Dit blijkt uit nieuw onderzoek (abstract) gepubliceerd in Hypertension, een tijdschrift van de American Heart Association.

Mix chemische verontreinigende stoffen gekoppeld aan mannelijke onvruchtbaarheid
Het aantal zaadcellen bij mannen is in de afgelopen 40 jaar meer dan gehalveerd. Brunel University-onderzoekers hebben ontdekt dat dagelijkse blootstelling aan een mix van hormoon-verstorende chemicaliën één van de boosdoeners is - waarbij het cocktaileffect veel gevaarlijker is dan één enkele stof. Tot nu toe hebben studies naar mannelijke onvruchtbaarheid en chemische blootstelling zich gericht op ftalaten. Uit dit nieuwe onderzoek (2,32 MB), gepubliceerd in Environment International, blijkt dat bisfenolen, polychloordioxinen en paracetamol meer invloed hebben op de onvruchtbaarheid.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.