Wetgeving non-food – januari 2022

04 februari 2022

Gevaarlijke stoffen - wet- en regelgeving
EU
: Een openbare raadpleging van de EC over vereenvoudiging en digitalisering van de etikettering van chemische stoffen loopt tot 16 februari 2022. Dit in het kader van de CLP-herziening die in 2022 wordt verwacht. FPF meldt de uitspraak van het Hof van Justitie dat BPA moet worden aangemerkt als SVHC onder REACH. ECHA heeft de eerste beoordelingen van de regelgevingsbehoeften voor groepen chemische stoffen gepubliceerd. ECHA heeft ook nieuwe Q&As gepubliceerd over de beoordeling van de regelgevingsbehoeften van stoffen en een thematische pagina over ftalaten. De EC meldt dat de rondetafel over de uitvoering van de Chemicals Strategy for Sustainability een rapport (1,26 MB) heeft goedgekeurd over naleving en handhaving van wetgeving. Uit een nieuw rapport (2,25 MB) van ECHA blijkt dat er beperkte gegevens beschikbaar zijn over de hoeveelheid afvalstromen die nanomaterialen bevatten. Uit een ander rapport (1,08 MB) van ECHA blijkt dat de meeste geïnspecteerde producten die online worden verkocht, niet voldoen aan ten minste één vereiste van de EU-chemicaliënwetgeving. VS: Keller and Heckman meldt dat OEHHA een notice of modification voor de wijzigingsvoorstellen heeft ingediend om de mogelijkheid te beperken een verkorte versie van de Proposition 65 waarschuwing op consumenten- en andere producten aan te brengen. Keller and Heckman meldt ook een verzoek voor commentaar op een concept rapport voor de derde fase van Safer Products for Washington-programma. Zwitserland: SGS meldt dat de FOPH (in het Duits) zijn Chemicaliënverordening (in het Duits) gaat bijwerken met de acht SVHCs die onlangs aan de EU-kandidatenlijst zijn toegevoegd. Deze zullen op 1 februari 2022 van kracht worden. SGS meldt ook dat Zwitserland voorstelt zijn chemische beperkingen onder ORRChem in overeenstemming te brengen met de EU POP regelgeving en REACH.

Ontwikkelingen op farmaceutisch gebied
EU: Verordening (EU) 2021/2078 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2017/745 wat de Europese databank voor medische hulpmiddelen (Eudamed) betreft is gepubliceerd. De EC heeft een Q&A document (795 kB) over medische hulpmiddelen gepubliceerd en versie 19 van het Q&A document (783 kB) over de veiligheidskenmerken van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. NL: Het CBG heeft recent twee beleidsdocumenten voor farmaceutische bedrijven herzien over de vereisten voor productinformatie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Tabak – wet- en regelgeving
De EC heeft een nieuw rapport (5,12 MB) gepubliceerd over rookvrije omgevingen en reclame voor tabak en aanverwante producten. De US FDA heeft de ingangsdatum van de regelgeving voor vereiste waarschuwingen voor sigarettenpakjes uitgesteld tot 9 januari 2023.

NL: Bedrijven die veel verpakte gevaarlijke stoffen opslaan
Bedrijven die veel verpakte gevaarlijke stoffen opslaan zijn verplicht de risico’s van incidenten voor de omgeving in kaart te brengen. Het RIVM heeft onderzocht of de hiervoor vastgestelde rekenmethode nog voldoet aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Naar aanleiding van het onderzoek (1,68 MB) doet het RIVM aanbevelingen voor het verbeteren van de methode.

Onderzoek naar PFAS
Veel PFAS die in de oceaan terechtkomen komen door de golfslag via de lucht weer aan land terecht, zo blijkt uit een Stockholm University-studie, gepubliceerd (5,77 MB) in Environmental Science & Technology. Een Emory University-studie, gepubliceerd (2,44 MB) in Environment International, onderzoekt de effecten van blootstelling aan PFAS bij zwangere Afro-Amerikaanse vrouwen. De NRDC heeft studies toegevoegd aan de PFAS-Tox Database.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.