Wetgeving non-food – augustus 2022

09 september 2022

Schadelijke stoffen – wet- en regelgeving
EU: De Raad en het Parlement zijn overeengekomen de grenswaarden voor POPs in afval te verlagen. Bijlage VI van de CLP-verordening bevat noten die aan stoffen met geharmoniseerde indelingen kunnen worden toegewezen. Deze noten bevatten nadere instructies voor de indeling en etikettering van bepaalde stoffen of mengsels met deze stoffen. Tot 19 augustus 2022 kon feedback gegeven worden op een ontwerpbesluit dat noten toevoegt aan de lijst. Het Integrated Regulatory Strategy jaarverslag (1,46 MB) van ECHA toont dat ongeveer 1900 geregistreerde chemische stoffen in groepen zijn beoordeeld in 2021. Ongeveer 300 van deze stoffen komen in aanmerking voor verder risicobeheer. Uit een onderzoek (4,89 MB) van EEB blijkt dat EU-autoriteiten er tien jaar over doen om het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen te stoppen. VS: De FDA is een informatieverzoek gestart om hiaten in de data voor PFAS-onderzoek te identificeren. Keller and Heckman meldt dat OEHHA heeft aangekondigd dat het de "verkorte versie"-waarschuwingsregelgeving van California Proposition 65 zal laten verlopen en een nieuwe regelgevingsprocedure zal starten. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld.

NL: Ondeugdelijke gaasverpakking leidt tot onjuiste gevaarindeling vuurwerk
Omdat in Nederland alleen vuurwerk van de laagste gevarenklasse mag worden opgeslagen, wordt een deel van het vuurwerk van een hogere klasse voorzien van een speciale gaasverpakking. Uit onderzoek (506 kB) van ILT blijkt nu dat deze verpakking onvoldoende functioneert.

Microplastics – onderzoek
FPF bespreekt een studie (1,31 MB) gepubliceerd in Polymers, waarin UCBM-onderzoekers menselijke moedermelk analyseerden op de aanwezigheid van microplastics. Zij vonden microplastics in 26 van de 34 monsters. Bijna 80% van de door wetenschappers geteste vlees- en zuivelproducten van boerderijdieren bevat microplastics, zo blijkt uit een nieuwe studie (1,43 MB) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Onderzoekers van de University of Sussex bestudeerden de blootstelling van kleine zoogdieren aan plastics in Engeland en Wales en vonden sporen in de uitwerpselen van meer dan de helft van de onderzochte soorten.

Meer onderzoek
FPF bespreekt een US EPA-studie (1,85 MB), gepubliceerd in Nature Scientific Data, over de ontwikkeling, de lancering en het gebruik van een geharmoniseerde database voor chemische monitoring.
In een recent artikel bespreekt FPF twee PFAS-studies. In de ene studie (2,5 MB), gepubliceerd in Environmental Science & Technology, stellen Stockholm University-onderzoekers dat PFAS in het milieu een planetaire grens vertegenwoordigen die nu is overschreden. In de andere studie (797 kB), gepubliceerd in Exposure and Health, concluderen NYU-onderzoekers ook dat het gebruik van PFAS moet worden beperkt, maar zij kwamen tot die conclusie door te kijken naar de effecten op de menselijke gezondheid.
In een artikel (745 kB), gepubliceerd in Regulatory Toxicology and Pharmacology, bespreekt een groep deskundigen hoe PFAS moeten worden gegroepeerd.
Vrouwen die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan meerdere ftalaten hebben een verhoogd risico op vroeggeboorte, zo blijkt uit nieuw NIH-onderzoek.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.