Wetgeving non-food – april 2022

02 mei 2022

Schadelijke stoffen – EU wet- en regelgeving
ECHA meldt dat vijf stoffen aan de REACH Autorisatielijst zijn toegevoegd. De wijziging van de Autorisatielijst (bijlage XIV bij REACH) is op 11 april 2022 in het PB gepubliceerd. De lijst bevat nu 59 vermeldingen. ECHA meldt ook dat de EC bepaalde informatievereisten voor de registratie van chemische stoffen in het kader van REACH heeft herzien. De wijzigingen zullen vanaf oktober 2022 van toepassing zijn. ECHA zal later dit jaar nader advies publiceren.
ECHA en de lidstaten hebben een groep van 148 bisfenolen beoordeeld (1,35 MB) en een beperking van meer dan 30 bisfenolen aanbevolen vanwege hun mogelijke hormonale of reprotoxische effecten. ECHA heeft ook een beoordelingsrapport gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat verder onderzoek naar de risico's van het gebruik van 10 ftalaten in artikelen moet worden overwogen als onderdeel van een groter onderzoek naar de risico's van orthoftalaten. Orthoftalaten zijn opgenomen in het Restriction Roadmap die de EC naar verwachting binnenkort publiceert.
Op 31 maart 2022 stemden de ENVI-leden van het Europees Parlement over het ontwerp-verslag over persistente organische verontreinigende stoffen (POPs), waarin strengere grenswaarden voor het afvalbeheer van POPs worden voorgesteld om de gezondheid en het milieu te beschermen.

Schadelijke stoffen - wet- en regelgeving in NL en VS
NL: In een onlangs verschenen rapport (2,39 MB) roept de VNG samen met het IPO op tot intensieve samenwerking om meer kennis te krijgen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en hun verspreiding in de leefomgeving.
VS: FPF meldt dat EPA twee PFAS heeft geschrapt die nog op de Safer Chemical Ingredients List SCIL stonden.
Keller and Heckman meldt dat OEHHA een second notice of modification voor de wijzigingsvoorstellen heeft ingediend om de mogelijkheid te beperken een verkorte versie van de California Proposition 65 waarschuwing op consumenten- en andere producten aan te brengen. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld.

NL: Vier waarschuwingspictogrammen voor medicijnen
Voortaan staat de Nederlandse medicijnautoriteit CBG vier waarschuwingspictogrammen toe op het medicijndoosje. Dit zijn pictogrammen die de medicijngebruiker/patiënt attenderen op een waarschuwing in geval van zwangerschap, borstvoeding, autorijden en/of alcohol.

Mogelijke gezondheidseffecten schadelijke stoffen - onderzoek
FPF meldt dat onderzoekers van Brunel University London dierlijke en epidemiologische studies hebben bestudeerd om het verband tussen blootstelling aan bisfenol A (BPA) en afnemende spermakwaliteit te bestuderen. De studie (4,4 MB) is gepubliceerd in het International Journal of Hygiene and Environmental Health.
Stockholm University meldt een nieuwe studie, gepubliceerd in Science (abstract), waarin een verband wordt gelegd tussen hormoonontregelaars (EDCs) en een vertraagde taalontwikkeling.
In een overzichtsartikel (697 kB) gepubliceerd in Endocrinology bespreken University of Illinois, Urbana en co-auteurs het verband tussen blootstelling aan twee groepen EDCs (PFAS en parabenen) en de ontwikkeling van borstkanker.
VU Amsterdam meldt dat de resultaten (706 kB) van het onderzoeksproject Immunoplast zijn gepubliceerd in Environment International. Het onderzoek toont aan dat minuscule stukjes plastic uit de leefomgeving bij mensen in hun bloedbaan worden opgenomen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.