Wetgeving food en voedselveiligheid – september 2022

03 oktober 2022

Voedselcontactmaterialen (FCMs) – wet- en regelgeving
EU: De EC heeft nieuwe regelgeving vastgesteld om de veiligheid van gerecyclede kunststoffen in FCMs te vergroten. Verordening (EU) 2022/15XX treedt in oktober 2022 in werking en hiermee wordt Verordening (EG) nr. 282/2008 ingetrokken. In een overzichtsartikel (1,12 MB), gepubliceerd in Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, bespreken Universiteit Maastricht-onderzoekers de huidige aanpak van monstervoorbereidingsprocedures voor de veiligheidsbeoordeling van FCMs van papier en karton. China: Keller and Heckman meldt dat de CFSA commentaar vraagt op twee nieuwe FCMs, drie nieuwe harsen en een uitgebreider gebruik van vier FCMs en een hars. Maleisië: SGS meldt dat de regering een richtsnoer (in het Maleis) heeft gepubliceerd over de aanvraagprocedures voor Food Grade Certification voor FCMs. Deze certificering, die het Food Grade Certification-logo bevat, is vrijwillig en drie jaar geldig voor producten die aan de vereisten voldoen.

Claims, labeling en etikettering
EU
: In een persbericht (433 kB) maken de bevoegde autoriteiten van zeven EU-landen bekend dat zij de door het wetenschappelijk comité opgestelde update (4,33 MB) van het Nutri-Score-algoritme voor levensmiddelen hebben goedgekeurd. Uit in PLOS ONE gepubliceerd onderzoek (1,09 MB) onder leiding van Göttingen University blijkt dat de Nutri-Score de misleidende effecten van suikerclaims kan tegengaan. EC’s Joint Research Centre (JRC) heeft de resultaten gepubliceerd van vier studies over voedselinformatie aan consumenten: front-of-pack voedingswaarde-etikettering (2,69 MB), etikettering van alcoholische dranken (2,25 MB), informatie via andere manieren dan etikettering (3,54 MB) en oorsprongsetikettering (2,04 MB). De EC zal de bevindingen gebruiken als input voor een voorstel tot herziening van de EU-voorschriften betreffende de aan de consument verstrekte informatie als onderdeel van de "van boer tot bord"-strategie en het EU kankerbestrijdingsplan. Luxemburg: Er is momenteel geen specifieke regelgeving voor het in de handel brengen van voorverpakkingen die niet zijn voorzien van het symbool ‘℮’. De regering heeft nu conceptregelgeving naar de EC gestuurd om dit juridisch vacuüm op te vullen. Singapore: De Health Promotion Board meldt dat de regering vanaf 30 december 2022 verplichte voedingsetiketten voor Nutri-Grade dranken invoert om consumenten te helpen bij het identificeren van dranken die meer suiker en verzadigd vet bevatten. UK: De regering (244 kB) stelt wijzigingen in de regels voor voedseletikettering die vanaf 1 oktober 2022 zouden gelden, uit tot 1 januari 2024. VS: Etiketten die waarschuwen dat producten ingrediënten van genetisch gemanipuleerde (GM) planten bevatten kunnen de verkoop ervan doen dalen, althans op korte termijn. Dit blijkt uit een studie van Penn State. De studie, gepubliceerd in Food Policy (abstract), analyseerde gegevens van Vermont na het wettelijk verplicht worden van een waarschuwingsetiket.

Voedselcontactmaterialen (FCMs) – onderzoek
In een rapport (721 kB) beschrijft FPF de toepassing van een algemeen scoringskader voor chemische migratie van verpakkingen naar food. Het werd ontwikkeld in het kader van een herziening van de Bio Suisse verpakkingsinformatiebladen (in het Duits). In een artikel (2,61 MB) in Environment International wordt aangekondigd dat wetenschappers in Zwitserland, waaronder FPF, alle informatie gaan verzamelen over blootstelling aan en gevaren van oligomeren die uit PET FCMs migreren. In een artikel (309 kB), gepubliceerd in Foods, evalueren Fraunhofer-onderzoekers styreenconcentraties in zuivelproducten en de belangrijkste factoren die de migratie uit verpakkingen beïnvloeden. In een artikel (1,35 MB), gepubliceerd in Food Chemistry, presenteren University of Zaragoza onderzoekers een methode om chemische markers van MOAH-verontreiniging uit verpakkingsdrukinkt in levensmiddelen te analyseren.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.