Wetgeving food en voedselveiligheid – november 2022

01 december 2022

Voedselcontactmaterialen (FCMs) – wet- en regelgeving
Zero Waste Europe heeft een briefing (1,69 MB) gepubliceerd om bedrijven een beter inzicht te geven in de problemen met gevaarlijke stoffen in FCMs. Het benadrukt mogelijkheden om circulaire economie praktijken toe te passen met behulp van niet-giftige en herbruikbare materialen. De 10e jaarlijkse Food Packaging Forum (FPF) workshop "Taking stock of the past decade: What has changed and what's to come?" vond plaats op 6 oktober 2022. Opnames van de presentaties zijn online beschikbaar. China: Keller and Heckman meldt dat de CFSA commentaar vraagt op drie nieuwe harsen voor gebruik in FCMs. VS: Keller and Heckman meldt dat zeven nieuwe stoffen aan de Inventory of Effective Food Contact Substances (FCS) Notifications zijn toegevoegd. FDA beoordeelt informatie over de veiligheid van FCMs voordat deze voor het eerst worden gebruikt. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt die erop wijst dat een stof een gezondheidsrisico kan vormen, zal FDA die stof soms opnieuw beoordelen op basis van de nieuwe informatie. Maar FDA heeft geen specifieke bevoegdheid om bedrijven te verplichten de informatie te verstrekken die het agentschap nodig heeft voor dergelijke beoordelingen. Dat is een van de conclusies van een rapport (1,95 MB) van het Government Accountability Office (GAO). GAO beveelt aan dat FDA deze bevoegdheid aanvraagt. SGS meldt dat Georgia een technisch voorschrift voor kunststof FCMs heeft uitgevaardigd op basis van de EU-verordening inzake kunststof FCMs. De verordening wordt van kracht op 1 januari 2026. Zuid-Korea: SGS meldt dat de regering een consultatie heeft geopend voor haar voorgestelde herziening van normen en specificaties voor FCMs.

Claims, labeling en etikettering in Nederland
Om consumenten te helpen bij hun duurzame keuze, is een eenduidig en betrouwbaar keurmerk voor duurzame voedselproducten nodig die ook in het buitenland wordt erkend. Dat concludeert ACM in de Agro-Nutri Monitor 2022 (3,89 MB). Het rapport is 20 oktober 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van Algemene Zaken heeft Motivaction opdracht gegeven onderzoek (3,6 MB) te doen naar de beleving van het Nutri-Score logo onder het Nederlands publiek. Volgens onderzoek (530 kB) van Panteia in opdracht van Foodwatch worden consumenten niet altijd goed beschermd tegen (al dan niet misleidende) reclame voor ongezonde voedingsmiddelen.

Voedselcontactmaterialen (FCMs) – onderzoek
FPF bespreekt een AkzoNobel Packaging Coatings white paper (943 kB) waarin wordt geschetst hoe BPA de afgelopen decennia is gebruikt in blikcoatings. De paper bespreekt alternatieven en casestudies van regio's en industrieën die de overstap hebben gemaakt. FPF doet ook verslag van een artikel (abstract) in het Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, waarin Fleurine Akoueson van ANSES en co-auteurs een methode presenteren om specifieke plastic additieven in voedselverpakkingen te analyseren. Een ander artikel (abstract) in Science of the Total Environment met Akoueson als eerste auteur, analyseert twee PP en twee PLA monsters van voedselverpakkingen op hun chemische samenstelling en hun in vitro toxiciteit.
Een Queen's University Belfast studie (981 kB), gepubliceerd in Frontiers in Toxicology, beoordeelt FCMs van bio-based plastic op migratie van hormoon verstorende stoffen.
UCD onderzoek (1,1 MB) naar vleesproducten gepubliceerd in Science of The Total Environment toont dat de migratie van BPA uit plastic verpakkingen lager is dan uit blik.

PFAS aangetroffen in verpakkingen van huisdiervoeding
EWG heeft een onafhankelijk, gecertificeerd laboratorium opdracht gegeven om 11 zakken huisdiervoeding van zeven merken te testen op PFAS. De verpakking van sommige van de merken bevatte detecteerbare gehaltes van specifieke PFAS.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.