Verschillen in taalversies Richtlijnen en Verordeningen

20 december 2016

Het komt voor dat er een verschil bestaat in een van de taalversies van Richtlijnen en Verordeningen, zoals de Etiketteringsrichtlijn. Hoe moet de industrie hiermee omgaan? Het Europese Hof van Justitie heeft deze vraag in een recent arrest nogmaals beantwoord.
Het Hof herhaalt in dit arrest de vaste rechtspraak op dit punt: Uniewetgeving moet worden uitgelegd naar de werkelijke bedoeling van de opsteller ervan en naar het door deze laatste nagestreefde doel. Indien er verschillen bestaan tussen de taalversies, moet de betrokken bepaling worden uitgelegd met inachtneming van de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt (VMT, 22 november 2016).
Klik hier voor het volledige artikel.
Klik hier voor het Arrest van het Hof.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.