Veel kennis ontbreekt bij bedrijven voor toepassing biomaterialen

12 juli 2013

Zo langzamerhand wordt duurzaam ondernemen een standaard eis bij afnemers van producten en diensten. Veel bedrijven hebben dan ook een duurzaamheidplan, nemen maatregelen gericht op energie-, afval- en CO2-reductie en maken ook een duurzaamheidscan of CO2-footprint. Ook zijn bedrijven in toenemende mate bezig met het gebruik van duurzame materialen. In een kort verkennend onderzoek van Panteia/EIM wordt een eerste inzicht gegeven in de bekendheid van bedrijven met duurzame materialen ofwel biomaterialen en het gebruik daarvan (Nieuwsbrief MKB en Ondernemerschap, 9 juli 2013).