Slimmer grondstoffengebruik levert miljarden euro’s, schonere lucht en banen op

21 juni 2013

Hoe minder afval, hoe meer Nederland verdient. Slimmer en zorgvuldiger omgaan met grondstoffen kan Nederland jaarlijks zo’n 7 miljard euro opleveren. Ook daalt door efficiënt grondstoffengebruik de uitstoot van kooldioxide (CO2) met 17.000 Kton per jaar. Dat is bijna twee keer de uitstoot die nu vermeden wordt door het opwekken van duurzame energie. Slim gebruik van grondstoffen is goed voor de werkgelegenheid: er ontstaan extra banen in de maak- en repareerindustrie, in de recycling- en dienstensector.
Dit blijkt uit het TNO-rapport ‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland’ dat staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, samen met de aanpak van het IenM-programma Van Afval naar Grondstof. Een circulaire economie betekent een optimaal gebruik van grondstoffen, duurzaam gebruik van hulpbronnen, geen afval of uitstoot.
Nederland kan volgens haar flinke stappen zetten als al bij het ontwerp van een product rekening wordt gehouden met het hergebruik ervan. De staatssecretaris wil met het bedrijfsleven nagaan of er grondstoffenlabels gemaakt kunnen worden. Op zo’n label kunnen verkopers, consumenten en recyclingbedrijven zien wat voor materialen in een product zitten en hoe die hergebruikt kunnen worden. Volgens Mansveld is er nog veel winst te halen, zowel voor het milieu als de economie, door beter hergebruik van onder meer kunststof en beton (Nieuwsbericht Rijksoverheid, 20 juli 2013).