Per 1 juli loopt overgangstermijn af van ADR, RID en ADN

26 juni 2013

Per 1 juli a.s. loopt de overgangstermijn van het ADR, RID en ADN af. Dat wil zeggen dat vanaf die datum de ADR-, RID- en ADN-wetgeving van 2013 verplicht wordt. Iedere twee jaar wordt de Europese wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen herzien. Van januari tot en met juni van het nieuwe-wetgevingsjaar (nu: 2013) is er altijd sprake van een overgangstermijn, waarbij zowel de oude (nu: 2011) als de nieuwe versie (nu: 2013) van de wetgeving toegepast mag worden (Gevaarlijke Lading, 26 juni 2013).