NL voorstel: huishoudelijk afval met 60% reduceren per 2020

18 december 2014

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020. Deze doelstelling willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Reinigingsdiensten (NVRD) samen bereiken. Door te voorkomen dat afval ontstaat en door een betere scheiding van het huishoudelijk afval, kunnen meer gerecyclede (grond)stoffen worden benut in nieuwe producten. IenM, VNG en NVRD hebben daartoe het Publiek Kader voor het afvalbeheer en het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval opgesteld. Deze overeenkomsten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd (Nieuwsbericht Rijksoverheid, 1 december 2014).
Klik hier voor het nieuwsbericht.
Klik hier voor de aanbiedingsbrief (187 kB).
Klik hier voor het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025 (483 kB).
Klik hier voor het Uitvoeringsprogramma VANG - Huishoudelijk Afval (531 kB).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.