NL: Tweede wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

18 december 2014

In Nederland is het totale beleid voor afvalbeheer opgenomen in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP). Dit plan is op 24 december 2009 in werking getreden en op 25 maart 2010 voor de eerste keer gewijzigd. Ten behoeve van de implementatie van de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG) wordt het LAP nu voor de tweede keer gewijzigd. Inmiddels is de inspraakperiode voorbij en zijn de ingekomen reacties beantwoord in een Nota van Aanpassing. Deze nota is op 3 december 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd.
Gelijktijdig met het wijzigen van het LAP wordt gewerkt aan het opstarten van het programma ‘Van afval naar grondstof’ (VANG). De wijziging van het LAP sluit hierbij aan.
Klik hier voor de aanbiedingsbrief (128 kB).
Klik hier voor de Nota van Aanpassing (1,29 MB).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.