NL: Rapportage Raamovereenkomst Verpakkingen over 2015

30 augustus 2016

Staatssecretaris Dijksma (IenM) heeft op 11 juli 2016 de voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen 2015 en recyclecijfers 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd. Qua raamovereenkomst stelt zij dat in algemene zin de resultaten van 2015 als goed zijn te kwalificeren. De samenwerkende partijen, de VNG, het verpakkende bedrijfsleven en het Rijk, hebben in goede dialoog gewerkt aan de realisatie van de afspraken.
Qua recyclecijfers kan over het algemeen geconcludeerd worden dat Nederland het goed doet als het gaat om het recyclen van verpakkingsafval. Tegelijkertijd resteert een aantal aandachtspunten, met name als het gaat om het recyclepercentage bij glas en hout.
Klik hier voor de aanbiedingsbrief met alle bijlagen.
Klik hier voor de voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen 2015 (427 kB).
Klik hier voor het Afvalfonds ‘Monitoring Verpakkingen - Resultaten inzameling en recycling 2014’ (1,52 MB).
Klik hier voor meer informatie over de NVC Inspiratiemeeting Effectiviteit milieubeleid verpakkingen en verpakkingsafval (7 september 2016).
Met NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411. Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update.