NL: Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd

03 juni 2014

Op 12 mei 2014 heeft staatssecretaris Mansveld het ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de stromen kunststof en hout zijn in dit besluit hogere recycledoelstellingen opgenomen. Ook is de mogelijkheid opgenomen om inzamelen van drankenkartons te verplichten en voor deze verpakkingen een recycledoelstelling vast te stellen. Daarnaast vervallen de nooit in werking getreden artikelen over statiegeld, wat er niet voor zorgt dat statiegeld definitief wordt vrijgegeven.
Op 15 mei is het ontwerpbesluit in de Staatscourant gepubliceerd om eenieder gelegenheid te geven gedurende vier weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Klik hier voor de aanbiedingsbrief (71 kB).
Klik hier voor het ontwerpbesluit (870 kB).
Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.