NL: Onderzoek naar verpakkingsafval onderdrempeligen

02 december 2014

In opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen heeft TNS-NIPO het onderzoek onderdrempeligen uitgevoerd. De zogenaamde ‘onderdrempelige’ bedrijven bestaan uit de bedrijven die (veel) minder dan 50.000 kilogram aan verpakkingen op de markt brengen. Het Afvalfonds schat in dat deze groep bestaat uit enkele honderdduizenden bedrijven. De bedrijven zijn onder andere uitgesplitst naar grootteklassen (KWP) wil zeggen dat er is gekeken naar het aantal werkzame personen. Hieruit blijkt dat bedrijven met 2 t/m 4 personeelsleden de grootste bijdrage leveren aan de hoeveelheid verpakkingsafval. De sectoren groot- en detailhandel, industrie en landbouw dragen het meeste bij aan het totaalvolume.
Klik hier voor een samenvatting van de onderzoeksresultaten (99 kB).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.