NL: Onderzoek naar beëindigen gebruik PVC als verpakkingsmateriaal in supermarkten gepubliceerd

30 oktober 2014

Een van de prestatiegaranties in de Raamovereenkomst Verpakkingen is het beëindigen van het gebruik van PVC in verpakkingen in supermarkten, tenzij niet anders mogelijk. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) kreeg de opdracht een lijst op te stellen voor de uitzonderingen.
In de bevindingen, o.a. gebaseerd op onderzoek door de Universiteit Twente, concludeert het KIDV dat er momenteel geen voorbeelden bekend zijn waarbij de toepassing van plain PVC-verpakkingsmateriaal in de supermarktketen functioneel noodzakelijk is. Voor de liners en de coatings geldt dat de milieueffecten klein zijn en de gebruikte hoeveelheden minimaal zijn. Waar mogelijk kan de toepassing worden afgebouwd.
Klik hier voor de rapportage van het bestuur van het KIDV (958 kB).
Klik hier voor het onderzoeksrapport van de Universiteit Twente (609 kB).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.