NL: Definitieve verslag Kamerdebat grondstoffen en afval

18 december 2014

Op 16 oktober 2014 vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Grondstoffen en Afval (tweede termijn) plaats. Op 4 december is het verslag definitief vastgesteld.
Een van de discussiepunten was het statiegelddossier. Sommige Kamerleden vroegen zich af in hoeverre het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) onafhankelijk is. Men vroeg zich af of het KIDV wel de juiste partij is om onderzoek te (laten) doen naar het milieueffect van de afspraken uit de Raamovereenkomst, inclusief het mogelijk afschaffen van het statiegeld op grote PET-flessen. Voor het verbod op eenmalige kunststof draagtasjes in de supermarkten geeft de staatssecretaris aan dat er een verkenning naar regelgeving loopt.
Klik hier voor het definitieve verslag (98 kB).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.