NL: Besluit beheer verpakkingen 2014 gepubliceerd

02 december 2014

Nederland heeft het Besluit beheer verpakkingen 2014 gepubliceerd. Het besluit treedt vrijwel volledig in werking met ingang van 1 januari 2015. Het artikel inzake de recycling van drankenkartons (artikel 7) en de artikelen over statiegeld op drankverpakkingen (artikel 11 tot en met 15) treden vooralsnog niet in werking.
In de Raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 tot en met 2022 en het bijbehorende addendum. In de Raamovereenkomst is afgesproken dat de afspraken zoveel als mogelijk in regelgeving worden vastgelegd. Dit is de aanleiding voor het opstellen van nieuwe regelgeving inzake verpakkingen.
Klik hier voor het besluit (171 kB).
Wilt u meer weten over het voldoen aan de essentiële eisen, dan kunt u op 10 december als NVC-lid gratis het NVC Webinar The new ISO world standards on packaging and environment volgen (online, in het Engels).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.