Nieuwe uitgave ‘Groene Grondstoffen’ vergelijkt duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie

06 februari 2014

In de serie ‘Groene Grondstoffen’ is het boek ‘Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie’ verschenen. Producten uit natuurlijke olie worden vergeleken, waarbij de milieu-impact centraal staat.
Voor alle onderzochte producten geldt, dat vervanging van een fossiel product door een vergelijkbaar biobased product leidt tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en van het gebruik van fossiele energie. Een belangrijke conclusie is dat het produceren van biobased producten uit natuurlijke olie een grotere reductie in gebruik van fossiele energie en broeikasgasemissie oplevert dan toepassing als brandstof (Nieuwsbericht Wageningen UR, 17 januari 2014).
Klik hier voor het nieuwsbericht.
Klik hier voor de publicatie (1,38 MB).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.