Nieuwe online leeromgeving voor studenten NVC Opleiding Verpakkingskundige I

30 januari 2013

Met de start van de NVC Opleiding Verpakkingskundige I op 5 maart 2013 introduceert het NVC de online leeromgeving www.learningatNVC.nl. Met de leeromgeving hebben studenten 24 uur per dag, 7 dagen per week, de informatie over de opleiding, de lesmaterialen, het lesprogramma, de voorbereidingen voor de lessen en oefenvragen, online en digitaal tot hun beschikking. Dit biedt de studenten de mogelijkheid op eigen gelegenheid en op elk gewenst moment de lesmaterialen te bestuderen en de kennis te toetsen op pc, tablet of smartphone.
Natuurlijk blijven docenten uit de praktijk de lessen verzorgen en brengen de studenten diverse bezoeken aan de bedrijven waar ze de verpakkingsproductieprocessen in de praktijk zien. Binnen www.learningatnvc.nl zullen lessen beschikbaar worden gesteld zodat de les nog eens op eigen tempo kan worden doorgenomen (Persbericht NVC, 29 januari 2013).