Nederlandse zuivelsector investeert 700 miljoen in groei

28 juni 2013

De Nederlandse zuivelsector investeert de komende twee jaar ruim 700 miljoen euro in de Nederlandse economie. Dit blijkt uit het rapport “Lang Houdbaar” dat is opgesteld door Roland Berger Strategy Consultants in samenwerking met de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO).
De Nederlandse zuivelindustrie profiteert van de groeiende vraag naar zuivel in de wereld. De export naar opkomende landen als China, Rusland en Nigeria is tussen 2000 en 2012 gestegen met gemiddeld 11-17% per jaar. Volgens de opstellers van het rapport biedt deze groeiende vraag kansen. Zeker als over twee jaar de melkquotering wordt afgeschaft. Belangrijkste troeven voor de Nederlandse zuivelsector zijn de strategische ligging, de aanwezige kennis en technologie en het ondernemerschap (Nieuwsbericht NZO, 26 juni 2013).