Milieu en duurzaamheid – september 2022

03 oktober 2022

Wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen in Nederland
Het Afvalfonds Verpakkingen heeft tijdens een informatiesessie een overzicht gegeven van de veranderingen voor 2023. Aan bod kwamen de SUP, de definitie van ‘producent of importeur’, de EPR bedrijfsafval en de verpakkingenadministratie. Volgens onderzoek (1,48 MB) van Plastic Soup Foundation was Nederland in 2021 EU’s grootste exporteur van plasticafval naar niet-OESO-landen. De VVD heeft Kamervragen over het bericht gesteld. KIDV heeft de Factsheet Milieuclaims uitgebreid met een paragraaf over plasticvrij.

Wet- en regelgeving buiten Nederland
EU: In het kader van de SUP-richtlijn is norm EN 17665:2022 gepubliceerd om aan te tonen dat plastic doppen en deksels aan drankverpakkingen bevestigd blijven. CEN heeft ook een EC-mandaat gekregen voor normen voor plasticrecycling en gerecyclede plastics. België: Regelgeving dat leidt tot VLAREMA 8 is gepubliceerd. OVAM meldt dat bedrijven per 2023 verplicht moeten overschakelen op transparante zakken voor hun restafval. Duitsland: ZSVR heeft de 2022 editie van de minimumnorm voor het bepalen van de recyclebaarheid van verpakkingen gepubliceerd. Frankrijk: Resolution n° 205 (in het Frans) is ingediend met meer beperkingen voor plastic verpakkingen. Ierland: Conceptregelgeving met een heffing voor wegwerpbekers voor eenmalig gebruik is naar de EC gestuurd. Kenia: Kenya Plastics Pact heeft een routekaart (1,73 MB) gepubliceerd om de doelstelling voor 2030 te bereiken. Nieuw-Zeeland: De regering heeft richtsnoeren gepubliceerd voor leveranciers van de vanaf 1 oktober 2022 verboden SUPs. Oostenrijk: De regering (in het Duits) heeft een update gegeven over de in 2025 in te voeren DRS voor plastic flessen en drankblikjes. VS: Keller and Heckman meldt de voortgang van een aantal wetsvoorstellen om de toegankelijkheid van recycling te verbeteren. Zweden: FTI meldt dat producenten vanaf 2024 een erkende EPR-organisatie moeten contracteren om hun verpakkingen te beheren, volgens een nieuwe EPR-verordening (in het Zweeds). Conceptregelgeving over vaststelling van EPR-tarieven rekening houdend met recycleerbaarheid en conceptregelgeving over EPR is naar de EC gestuurd.

Recyclen van kunststoffen
Een rapport (10,13 MB) van Minderoo Foundation en KPMG toont dat het opzetten van inzamel-, sortering- en recyclesystemen voor meerdere soorten plastic essentieel is om de EU circulariteitsdoelstellingen te halen. McKinsey heeft een rapport gepubliceerd over uitdagingen van plasticafval: circulariteit en lekkage. Een ander rapport (1,02 MB) van McKinsey richt zich op de carbon footprint van verschillende soorten plastic. PNNL-onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om plasticafval om te zetten in brandstof met een katalysator die minder van het edelmetaal ruthenium gebruikt. DGIST-onderzoekers hebben een milieuvriendelijk filter ontwikkeld dat microplastics uit water verwijdert. Tokyo University of Science heeft een methode ontwikkeld om microplasticvervuiling in rivieren beter in te kunnen schatten. UGent chemicus Sibel Ügdüler bestudeert nieuwe manieren om plastic op een duurzame manier te recyclen. Onlangs won zij de Eos Pipet 2022 voor meest beloftevolle jonge onderzoeker.

Meer onderzoek en rapporten
Voor zijn thesis (6,45 MB) aan de Lund University heeft Carl Craft een LCA-studie naar cosmeticaverpakkingen uitgevoerd. ECR Community heeft een rapport gepubliceerd, dat u kunt downloaden na het invullen van uw gegevens, over hoe retail & CPG-bedrijven circulaire economie oplossingen implementeren. Zero Waste Europe heeft een Eunomia-rapport (12,24 MB) gepubliceerd waarin obstakels voor de circulariteit van glas voor eenmalig gebruik worden geïdentificeerd. Een University of Salento-studie (1,13 MB), gepubliceerd in Science of The Total Environment, bespreekt de effectiviteit van DRSs voor glasverpakkingen in de EU.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.