Milieu en duurzaamheid – oktober 2022

01 november 2022

Regelgeving en andere ontwikkelingen in Nederland
Stichting Afvalfonds heeft de tarieven voor 2023 gepubliceerd en aangekondigd dat de ILT-dwangsom voor het niet halen van de deadline voor statiegeld op blikjes wordt aangevochten bij de Raad van State. De staatssecretaris heeft vragen beantwoordt (207 kB) over de inzameling van kleine plastic flesjes. Een CE Delft rapport (1,53 MB) in opdracht van I&W brengt de effecten in kaart van een heffing op polymeren en een heffing op plastic producten. Het milieueffect van plastic verpakkingen voor verse producten is onderwerp van een TU Delft-scriptie (1,72 MB). Een rapport (2,02 MB) van PRN toont dat de vervuiling in oudpapier in 2021-2022 wederom is toegenomen.

Regelgeving en andere ontwikkelingen buiten Nederland
De Ellen MacArthur Foundation meldt dat 85 organisaties een Business Coalition for a Global Plastics Treaty gaan vormen. G20 heeft een circulaire economie informatiehub gelanceerd. EU: De EC neemt juridische stappen tegen elf lidstaten omdat zij de SUP-richtlijn nog niet volledig hebben omgezet. Een ZWE-rapport (4,1 MB) analyseert de nationale omzettingen van de SUP-richtlijn. Cepi heeft zijn EU testmethode (440 kB) voor de recyclebaarheid van papier geactualiseerd. Brazilië: Een raadpleging (in het Portugees) is gestart over EPR voor plastic verpakkingen, met eisen voor gerecycled inhoud. Denemarken: DRS-ontwerpregelgeving is naar de EC gestuurd. Italië: Ontwerpregelgeving over het afvaltraceringssysteem en over afval is naar de EC gestuurd. Nieuw-Zeeland: Richtsnoeren over de SUPs die vanaf 1 oktober 2022 verboden zijn op grond van afvalminimalisatieregelgeving zijn door de regering gepubliceerd. Oostenrijk: Ontwerpregelgeving over afvalverbranding is naar de EC gestuurd. Singapore: De regering is een raadpleging gestart over een DRS. Spanje: In een EY-artikel worden FAQ's besproken over de plastic tax die per 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Tsjechië: De regering (in het Tsjechisch) heeft een overzicht (in het Tsjechisch, 1,54 MB) gepubliceerd van de wetgeving die bepaalde SUPs per 1 oktober 2022 verbiedt. Turkije: Een rapport (15,44 MB) van Human Rights Watch kijkt naar de gezondheidseffecten van plastic recycling in Turkije. VK: De regering heeft haar EPR-richtsnoeren bijgewerkt. Schotland: De regering heeft nieuwe richtsnoeren gepubliceerd voor de DRS die op 16 augustus 2023 ingaat. Wales: SUP-ontwerpregelgeving is aan de Senedd voorgelegd.

Onderzoek en rapporten
Een rapport (4,38 MB) van CCNY toont dat chemische recycling van plastic klimaatvoordelen oplevert. Anderzijds toont een studie (917 kB) van Zero Waste Europe dat de uitstoot van broeikasgassen bij mechanische recycling 9 keer lager is dan bij chemische recycling. Uit een rapport (18,58 MB) van SystemIQ blijkt dat de chemische industrie een aanjager van een duurzame economie kan worden; maar zonder dringende verandering komt de industrie tegen 2050 op één lijn met 4 graden opwarming van de aarde. Een rapport van GAIA toont de noodzaak van een hervorming van de manier waarop de wereld met afval omgaat om de opwarming onder de 1,5°C te houden. In een artikel (1,72 MB) gepubliceerd in Recycling, beschrijven Tohoku University onderzoekers een nieuwe sorteertechnologie op basis van terahertz-golven om de recycling van plastic verpakkingen in Japan te verbeteren. BOKU-onderzoekers hebben een nieuwe manier gevonden om aluminium en PE uit drankkartons te recyclen op basis van enzymatische hydrolyse en bioleaching. Een artikel (9,54 MB) is gepubliceerd in Resources, Conservation and Recycling. CIB-onderzoekers hebben ontdekt dat het speeksel van een larvensoort enzymen bevat die PE kunnen afbreken. Virginia Tech-onderzoekers hebben een nieuwe methode gevonden voor het recyclen van polystyreen waarbij DPM (difenylmethaan) wordt gemaakt. WUR onderzoek toont dat poolvossen op IJsland al sinds de jaren 90 in lage hoeveelheden plastic inslikken.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.