Milieu en duurzaamheid – november 2022

01 december 2022

Regelgeving en andere ontwikkelingen - Wereldwijd, ASEAN, EU en VS
Tijdens COP27 vond een side event plaats over de bestrijding van plasticvervuiling en illegale handel in plastic afval. De High Ambition Coalition to End Plastic Pollution is door de regeringen van een aantal landen gelanceerd (237 kB). Volgens het voortgangsverslag 2022 (2,83 MB) van de Ellen MacArthur Foundation en UNEP zal de toezegging om tegen 2025 uitsluitend herbruikbare, recycleerbare of composteerbare plastic verpakkingen te gebruiken waarschijnlijk niet worden gehaald. ASEAN: ASEAN en UNOPS hebben een overeenkomst getekend om de lidstaten te ondersteunen bij de bestrijding van plasticvervuiling in zee. EU: Volgens data van Eurostat is tussen 2010 en 2020 de hoeveelheid plastic verpakkingen die niet werd gerecycled met 3,4 kg per inwoner toegenomen. Volgens een rapport (4,48 MB) van BFFP en CIEL moet de productie van plastic worden verminderd om de EU minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. In een studie (2,27 MB) stelt Zero Waste Europe dat afvalverbranding te weinig impact heeft om deze afhankelijkheid te verminderen. ACE heeft design for recycling richtsnoeren (1,63 MB) voor drankkartons gepubliceerd. VS: Uit een rapport (36,22 MB) van Greenpeace USA blijkt dat huishoudens in 2021 naar schatting 51 miljoen ton plastic afval produceerden, waarvan maar 2,4 miljoen ton werd gerecycled.

Regelgeving en andere ontwikkelingen in de verschillende landen
België: Het Vlaams Parlement heeft twee hoorzittingen gehouden over een voorstel voor de vermindering van SUPs en de snelle invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Een studie (611 kB) van OVAM naar zwerfvuil toont dat de doelstelling uit het afvalstoffenplan nog niet is gehaald. China: De regering roept op tot meer inspanning om oververpakken te voorkomen. Duitsland: EY meldt dat de regering ontwerpregelgeving heeft goedgekeurd voor een heffing op SUPs. Filippijnen: PwC meldt dat de EPR Act of 2022 voor plastic verpakkingen (highlights, 1,2 MB) wet is geworden. Ierland: De regering is een raadpleging gestart over een heffing op wegwerpbekers voor warme dranken. NL: Op 2 november vond het Commissiedebat Circulaire Economie plaats in de Tweede Kamer (conceptverslag). De voortzetting van het debat was op 8 november(conceptverslag). Op dezelfde dag is het verzoek voor een Algemeen Verbindend Verklaring door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV) van hun heffing bij het bedrijfsleven gepubliceerd. Belanghebbende hebben zes weken de tijd on commentaar in te dienen. De Monitoringsrapportage 2021 (160 kB) van StAV toont een overall recycleresultaat van 80%. De staatssecretaris meldt dat de nieuwste monitoring van drankverpakkingen in het zwerfafval (470 kB) een zichtbaar effect van het statiegeld laat zien. Minister Schreinemacher heeft Kamervragen beantwoord (282 kB) over het op grote schaal dumpen van plastic afval in landen als Vietnam & Indonesië. Voor een meer circulair afvalbeheer moeten (meer) prikkels worden ingebouwd aan de voorkant van het systeem, blijkt uit CE Delft onderzoek (1,44 MB) in opdracht van VNG. Een rapport (7,22 MB) van ABN AMRO brengt de emissies van broeikasgassen van ruim 30 sectoren in kaart. VK: De Confederation of Paper Industries (CPI) heeft herziene Design for Recyclability Guidelines (2,25 MB) gepubliceerd. Vietnam: Uit een studie (17,93 MB) van de Wereldbank blijkt dat de meeste plastics die de waterwegen verontreinigen SUPs zijn. Een routekaart (14,7 MB) stelt een geleidelijke inspanning voor om deze vervuiling te bestrijden.

Onderzoek en rapporten
Onderzoek (695 kB) van TNO toont dat autobanden en landbouwplastic samen met verpakkingen de grootste bronnen van microplastics in NL zijn. MIB-onderzoekers hebben een enzym ontwikkeld dat PET kan afbreken en Penn State onderzoekers hebben het pyrolyseproces om plastic afval om te zetten in brandstof verbeterd.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.