Milieu en duurzaamheid – mei 2022

03 juni 2022

Kunststoffen en recycling
University of Stuttgart-onderzoek (2,02 MB), gepubliceerd in Sustainability, bekijkt hoe het ontwerp van SUP-verpakkingen de recyclebaarheid en LCA-uitkomsten kan beïnvloeden. Brightlands Chemelot Campus leidt het nieuwe SYSCHEMIQ-project gericht op het inzamelen, sorteren en recyclen van gebruikt plastic, maar ook op het ontwerpen van nieuwe materialen. RecyClass heeft een analyse (171 kB) uitgevoerd om de compatibiliteit van op PP gebaseerde, bedrukte In-Mould Label-technologieën met recycling van PP-containers te verifiëren. Het Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0 heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de succesvolle semi-industriële validatie van een detectie- en sorteereenheid. University of Aveiro-onderzoekers hebben een eenvoudig proces ontdekt waarmee PET oneindig kan worden gerecycleerd. University of Portsmouth onderzoekers hebben een enzym ontdekt dat kan helpen bij de afbraak van tereftalaat (TPA), een van de moleculaire bouwstenen van PET. Northwestern University onderzoekers hebben een methode ontdekt om plastic flessen efficiënt af te breken tot componenten m.b.v. een metaal-organisch raamwerk (MOF). OECD heeft een paper (1,67 MB) gepubliceerd over de wereldwijde handel in plastic afval en schroot. Een Kyushu University-studie schat dat 25,3 miljoen ton plastic afval in onze oceanen is terechtgekomen en dat bijna tweederde daarvan niet kan worden gemonitord en een AWI-studie toont een verontrustende mate van plasticvervuiling in de Noordelijke IJszee.

Onderzoek en rapporten
WUR heeft een rapport (951 kB) gepubliceerd over herbruikbare verpakkingen in Europa. VTT heeft een discussieartikel (720 kB) gepubliceerd over de recycling van voedselverpakkingen. FPF rapporteert over de bijgewerkte Understanding Packaging (UP) Scorecard; een online-instrument voor het evalueren van de milieueffecten van voedsel en voedselverpakkingen.

Wet- en regelgeving
EU: De EC werkt aan een herziening van het monitoringskader circulaire economie; een verzoek tot input loopt tot 3 juni 2022. EUROPEN meldt dat 60 verenigingen een brief (630 kB) aan de EC hebben gestuurd over de invloed van nationale regelgeving op de EU interne markt. Duitsland: Amazon meldt vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht te zijn te bevestigen dat online verkopers EPR-compliant zijn. Frankrijk: De regering (in het Frans) meldt de publicatie van een decreet (in het Frans) voor consumenteninformatie over de milieuaspecten van afvalproducten en een decreet (in het Frans) tot goedkeuring van de nationale strategie (in het Frans) voor vermindering, hergebruik en recycling van SUPs. Luxemburg: Het parlement (in het Frans) heeft het "Circulaire economie-pakket" goedgekeurd; 5 wetten voor afvalpreventie en -vermindering en wettelijk kaders om SUPs, zwerfvuil en voedselafval te verminderen. NL: Op 11 mei vond het Commissiedebat Circulaire Economie plaats in de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft antwoorden (553 kB) gegeven op vragen over de recente SUP regelgeving. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft aangekondigd dat het reguliere tarief voor plastic wordt verhoogd. WUR-onderzoek (910 kB) gestuurd naar de Tweede Kamer toont dat in 2020 31% van de drankenkartons gerecycled is. Bij het steeds opnieuw gebruiken van producten en materialen bestaat de kans dat ook gevaarlijke stoffen opnieuw gebruikt worden. In een rapport (1,44 MB) zet het RIVM de mogelijke risico’s hiervan op een rij. Spanje: Conceptregelgeving over EPR is naar de EC gestuurd. VS: In New York is EPR-regelgeving (312 kB) geïntroduceerd. In Californië is een onderzoek naar de fossiele brandstoffen- en petrochemische industrie aangekondigd wegens hun rol bij het veroorzaken en verergeren van de mondiale plasticvervuilingscrisis. Volgens NREL-onderzoek werd in 2019 slechts ongeveer 5% van het plastic afval in de VS gerecycled. Een rapport (594 kB) van The Last Beach Clean Up (116 kB) komt uit op een recyclingpercentage van 5 tot 6% voor 2021.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.