Milieu en duurzaamheid – juni 2022

01 juli 2022

Wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen in Nederland
Stichting Afvalfonds heeft laten weten dat statiegeld voor blik pas in april 2023 kan worden ingevoerd. In een brief aan de Kamer houdt de staatssecretaris vast aan 1 januari 2023 als ingangsdatum. Een consultatie over de regeling recyclingpercentage drankenkartons is geopend. Het beleidsprogramma (879 kB) van IenW voor 2022 bevat een mogelijke heffing op plastic. Het verslag (320 kB) van het algemeen overleg circulaire economie op 11 mei 2022 is gepubliceerd. Het MUNTION-project onder leiding van de Radboud Universiteit gaat een digitale tool ontwikkelen die keuzes voor bron- of nascheiding van plastic afval ondersteunt. Stichting KIDV heeft een verpakkingsbarometer voor AGF gepubliceerd.

Wet- en regelgeving buiten Nederland
UNEP brengt verslag uit over de eerste stappen in het opstellen van het UN Plastic Pollution Treaty. De WPO (419 kB) heeft voor 21 landen Waste Stream Mapping Guides gepubliceerd. Smithers heeft een infographic gepubliceerd over de impact van EPR voor verpakkingen op de industrie tot 2032, die u kunt downloaden na het invullen van uw gegevens. EC: De EC werkt aan een herziening van de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen; een openbare raadpleging loopt tot 16 augustus 2022. Het EP heeft een briefing (250 kB) gepubliceerd over het EU-ecodesignvoorstel en een conceptverslag (431 kB) over de voorgestelde regelgeving voor het overbrengen van afvalstoffen. Een studie (samenvatting, 409 kB) gepubliceerd door CONAI evalueert de prestaties van Producer Responsibility Organisations (PRO's). Een University of Milano-Bicocca studie (2,3 MB) gepubliceerd in Recycling geeft een overzicht van modellen voor verpakkingsafval in een aantal EU-landen. België: Het gebruik van PCR plastic is met 22% gestegen tussen 2018 en 2020, zo blijkt uit onderzoek (2,04 MB) van Agoria en essenscia. Canada: Regelgeving dat bepaalde SUPs verbiedt is gepubliceerd door de regering. Frankrijk: De regering heeft een openbare raadpleging (in het Frans) gelanceerd voor een ontwerpbesluit over de data van EPR-kanalen. Hongkong: De regering heeft ontwerpregelgeving (706 kB) gepubliceerd over EPR voor glazen drankverpakkingen. Italië: CONAI (in het Italiaans) verlaagt de tarieven voor de meeste materialen met ingang van 1 juli 2022. Letland: Conceptregelgeving over einde-afvalcriteria voor biodegradeerbaar afval is naar de EC gestuurd. Oostenrijk: Ontwerpregelgeving ter omzetting van de afvalrichtlijn is naar de EC gestuurd. Spanje: Conceptregelgeving over einde-afvalcriteria voor plastic is naar de EC gestuurd. VK: De regering heeft richtsnoeren gepubliceerd voor de voorbereiding van EPR voor verpakkingen. De Schotse regering heeft raadplegingen geopend over een Circular Economy Bill en een Waste Route Map.

Onderzoek en rapporten
Volgens een nieuw rapport van OECD zal de hoeveelheid plastic afval wereldwijd tegen 2060 bijna verdrievoudigen, waarbij minder dan een vijfde wordt gerecycled. Volgens een rapport (21,62 MB) van de Changing Markets Foundation (208 kB) maken grote EU retailers zich schuldig aan het promoten van schijnoplossingen voor plasticvervuiling. De University of Illinois meldt een studie waaruit blijkt dat de VS, Brazilië en China de grootste producenten van plastic verpakkingsafval zijn. WUR-onderzoek toont dat rivieren plastic decennialang vasthouden. WSL-onderzoek gepubliceerd (398 kB) in iForest toont dat bomen nanoplastics via hun wortels opnemen. Een AWI-studie toont aan dat wind microplastics over grote afstanden kan vervoeren. University of Queensland- onderzoekers hebben een wormsoort ontdekt die polystyreen kan eten, dankzij een enzym in hun darmen. UT-wetenschappers hebben een PET-etend enzym gecreëerd en Leipzig University-onderzoekers hebben een enzym ontdekt dat PET in recordtijd afbreekt. Een SYKE-studie (924 kB) gepubliceerd in Sustainability kijkt naar het verhogen van de circulariteit van farmaceutische verpakkingen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.