Materialen en technologieen – oktober 2022

01 november 2022

De productie van plastics
Een onderzoeksteam van de University of Illinois heeft een methode ontdekt om CO2 om te zetten in ethyleen, een belangrijke bouwsteen voor plastic productie. Tijdens het proces trekt een elektrische katalysator de waterstofatomen uit watermoleculen en combineert die met koolstofatomen uit koolstofdioxide tot ethyleen. Het onderzoek (2,86 MB) is gepubliceerd in Cell Reports Physical Science.
Een onderzoeksteam onder leiding van Osaka Metropolitan University heeft op vergelijkbare wijze een polymeer gesynthetiseerd met CO2 als grondstof. Zij synthetiseerden uit aceton en CO2 een essentieel element voor PHB; een sterk, niet in water oplosbaar polyester voor verpakkingsmaterialen. De onderzoekers bereikten een hoge rendement van ongeveer 80% met behulp van zonlicht en biokatalysatoren, of zogenoemde kunstmatige fotosynthese. Het onderzoek (917 KB) is gepubliceerd in Chemical Communications.
Wetenschappers van de Queen Mary University of London hebben een nieuw type nano-membraan gecreëerd om koolwaterstoffen, de belangrijkste ingrediënten voor de productie van kunststoffen en polymeren, uit ruwe olie te scheiden. Het energieverbruik kan met 90% worden verminderd dankzij de scheiding van moleculen op grootte door de dunne nano-membranen. Het onderzoek (abstract) is gepubliceerd in Science.

Verlengde houdbaarheid van levensmiddelen
Azo Materials meldt dat een studie van de Zhejiang University in China poreuze hydrogels presenteert voor het verpakken van producten, in dit geval aardbeien. De hydrogels zijn gemaakt van algen en soja-eiwitten. De hydrogels hebben gunstige thermische isolerende eigenschappen, biologisch afbreekbaar, kosteffectief, niet giftig en eetbaar. Het onderzoek (5,73 MB) is gepubliceerd in Food Hydrocolloids.
In een studie van Nofima werden de effecten van CO2-toevoeging aan verpakkingen van rauwe kip onderzocht om na te gaan of dit de verpakkingsomstandigheden kan optimaliseren. Het blijkt dat CO2 de groei van CO2-tolerante en -gevoelige bacteriën vermindert en de productie van ongewenste geuren remt. De studie (2,23 MB) is gepubliceerd in Food Control.

Recycling tot nieuwe polymeren
Wetenschappers van de University of Illinois hebben een proces ontwikkeld om PE-afval om te zetten in PP, waarbij het PE-plastic met een selectiviteit van meer dan 95% wordt geupcycled via een reeks gekoppelde katalytische reacties. Uit de voorlopige analyse blijkt dat als PE-afval wereldwijd wordt teruggewonnen en tot PP wordt omgezet, dit een grote besparing van broeikasgasemissies oplevert. Het onderzoek (abstract) is gepubliceerd in het Journal of the American Chemical Society.
Onderzoekers van de University of Colorado Boulder tonen dat traditionele polycyanuraat thermoharders terug kunnen worden gerecycled tot hun monomeren die circulair kunnen worden hergebruikt voor hun oorspronkelijke doel. De resultaten laten zien dat inactieve dynamische verbindingen kunnen worden geactiveerd en gebruikt om volledig recyclebare thermoharders te maken. De studie (abstract) is gepubliceerd in Nature Chemistry.

Tegengaan van vervalsing
Onderzoekers van POSTECH en The New Zealand Institute for Plant and Food Research hebben een nieuw sensorplatform ontwikkeld dat blootstelling aan licht detecteert met behulp van een "universeel meta-hologram". De technologie kan worden toegepast in intelligente verpakkingen en etikettering om vervalsingen te voorkomen. Het onderzoek (abstract) is gepubliceerd in ACS Applied Materials & Interfacing.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.