HRM en competentieontwikkeling – november 2022

01 december 2022

De laatste stap van diploma's naar werk
Academische digitale referenties - de cryptografisch verifieerbare verklaring dat iemand een diploma, certificaat of andere kwalificatie bezit - zijn al bijna tien jaar beschikbaar. Maar ondanks de potentiële waarde van deze ‘portable’ referenties voor afgestudeerden, werkgevers en academische instellingen, zijn digitale referenties nog lang niet de standaard geworden voor de presentatie of verificatie van vaardigheden en kwalificaties. Een nieuw rapport (726 kB) van het Digital Credentials Consortium (DCC), ondergebracht bij MIT Open Learning, onderzoekt deze kloof tussen de belofte van digitale referenties en de wijdverspreide invoering ervan.

Online vacatures in Europa meer dan twee keer zo hoog als in 2019
De Europese arbeidsmarkt herstelt zich gestaag van de COVID-19 pandemie. De Skills OVATE tool van Cedefop, die trends in banen en vaardigheden volgt aan de hand van online vacatures (OJAs) laat zien dat het aantal OJAs na de eerste schok in het tweede kwartaal van 2020 gestaag is toegenomen. In het laatste kwartaal van 2021 was het bijna drie keer zo hoog als in de periode vóór de pandemie. En ondanks enige afkoeling in de eerste helft van 2022 zijn de totale cijfers nog steeds meer dan twee keer zo hoog dan in dezelfde periode van 2019.

Expert Group rapporteert over kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding
In het eindrapport (3,4 MB) van de Expert Group voor kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding van de Europese Commissie, dat in oktober 2022 is gepubliceerd, wordt aangegeven welk onderwijsbeleid het potentieel heeft om de onderwijsresultaten en de gewenste opleidingen te stimuleren en tegelijkertijd de efficiëntie van de uitgaven voor onderwijs- en opleidingsprocessen in de hele Europese Unie te verbeteren.

Inflatie en tekorten aan arbeidskrachten/vaardigheden bovenaan alert-lijst CEO's
In een Fortune/Deloitte CEO Survey (378 kB) rapporteren CEO’s lagere groeiverwachtingen voor de komende twaalf maanden, waarbij ze hun strategieën rond talent, werkplek en technologiemodellen afstemmen op de nieuwe omstandigheden. Inflatie en tekorten aan arbeidskrachten/vaardigheden staan bovenaan de lijst van externe kwesties waarvan de CEO's verwachten dat ze hun bedrijfsstrategie zullen beïnvloeden of verstoren.

De toekomst van werken op afstand in de creatieve industrie besproken
'To be or not to be... Remotely creative?" is de titel van een paper (7,27 MB) van Korn Ferry waarin nieuwe modellen voor samenwerken en innoveren in de toekomst van werk worden onderzocht. De publicatie beschrijft de uitkomst van een paneldebat met deskundigen over dit onderwerp. Opvallend is dat een op de drie ondervraagde professionals aangeeft dat ze denken nooit meer fulltime op kantoor te gaan werken.

Intellectuele eigendom zorgt voor nieuwe banen in Europa
Uit een publicatie (3,13 MB) van het Europees Octrooibureau EOB en het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt, dat sectoren die intensief gebruik maken van intellectuele-eigendomsrechten (IER's) in de periode 2017-19 ongeveer 30% van alle banen in de EU hebben gegenereerd. Dit betekent dat sectoren die gebruik maken van octrooien, handelsmerken of modellen, naast andere IER's, meer dan zestig miljoen mensen in de EU rechtstreeks tewerkstelden. Daarnaast werden nog eens 20 miljoen banen gegenereerd in industrieën die goederen en diensten leveren aan IER-intensieve bedrijven, waarmee het totaal aantal IER-gerelateerde banen op tachtig miljoen komt.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.