HRM en competentieontwikkeling – maart 2022

05 april 2022

Virtual Reality pakt tekortkomingen afstandsonderwijs aan
Het model van werken op afstand en het volgen van online opleidingen, zijn de nieuwe realiteit, versneld door de wereldwijde pandemie. Afstandsonderwijs heeft echter ook nadelen, die een doeltreffende kennisoverdracht in de weg kunnen staan. Onderzoek van Kaunas University en Tampere University suggereert dat VR het leren kan helpen verbeteren door nieuwe probleemoplossingsmethoden mogelijk te maken, de taakgerichtheid te verhogen en de sociale relaties te verbeteren.

Werken en leren in het tijdperk waarin we niet meer met pensioen gaan
In een visiedocument van Susan Wilner Golden in Harvard Business Review wordt een wereld geschetst waarin mensen 'voor altijd' werken. Nu de wereldbevolking steeds ouder wordt vergrijst ook de beroepsbevolking, met meer oudere volwassenen die werken tot ver na wat vroeger als de typische pensioenleeftijd werd beschouwd. Oudere volwassenen vormen het snelst groeiende segment van de Amerikaanse beroepsbevolking, maar er bestaan nog steeds verouderde opvattingen over deze groep. Oudere werknemers kosten feitelijk niet meer dan jongere werknemers en zijn ze niet technologie-avers; hun hogere leeftijd kan veel voordelen voor de werkplek met zich meebrengen. Door de waarde van oudere werknemers te erkennen en modellen voor bijscholing en leren te veranderen, kunnen bedrijven een succesvol personeelsbestand, opgebouwd uit vijf generaties, creëren.

Supply chain-onderzoek toont personeelstekorten op alle niveaus
De krapte op de arbeidsmarkt is een ernstig probleem, niet alleen voor eerstelijnswerknemers in distributiecentra en andere supply chain-vestigingen, maar ook als het gaat om supply chain-talent op hoger niveau. Modern Materials Handling ondervroeg supply chain-professionals en ontdekte dat minder dan een derde van de ondernemingen vindt dat ze goed voorbereid zijn om met het huidige personeel aan de vraag te voldoen, terwijl twee derde de lonen heeft verhoogd om het verloop tegen te gaan. Bekijk de resultaten hier.

Herscholing van de beroepsbevolking: CEO's voegen de daad niet bij het woord
Uit onderzoek van Randstad onder CEO's blijkt een opvallende inconsistentie tussen hun woorden en hun daden voor wat betreft de omscholing van hun personeelsbestand bij schaarste aan personeel. Terwijl 75% zegt te geloven dat omscholing een effectieve manier is om schaarste tegen te gaan, zegt minder dan een derde (29%) dat zij hierin investeren. U kunt het rapport downloaden na het invullen van uw gegevens.

Europese vaardigheidsindex ESI 2022 gepubliceerd
De 2022-resultaten van de Europese vaardigheidsindex (European Skills Index ESI) van Cedefop laten zien dat de systemen voor de ontwikkeling van vaardigheden in Europa lijken te convergeren, maar dat volledige convergentie nog niet is bereikt. Ook blijkt dat de afstemming van vaardigheden op de arbeidsmarkt in de loop van de tijd aanzienlijk is verbeterd, maar dat de gevolgen van de COVID-pandemie (d.w.z. problemen van jongeren om de arbeidsmarkt te bereiken) zich de komende jaren mogelijk zullen laten voelen.

Stand van zaken Nederlandse leercultuur in kaart gebracht
Een sterke leercultuur is essentieel om als maatschappij in te kunnen spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt en grote personeelstekorten. In de zojuist verschenen Monitor Leercultuur, van TNO en SER blijkt dat de beschikbaarheid van scholingsmogelijkheden en loopbaangesprekken de afgelopen jaren is toegenomen, maar dat de kansen op het gebied van informeel leren, zoals variatie in het werk en autonomie, nog onvoldoende worden benut.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.