HRM en competentieontwikkeling – april 2022

02 mei 2022

De toekomst van werk en werknemers in het verpakken
Nieuwe eisen van de markt en de samenleving zullen de druk op de arbeidskrachten in de verpakkingssector opvoeren om zowel de technische als de sociale vaardigheden te verbeteren. Efficiëntie van werkprocessen moet worden gekoppeld aan meer openheid voor maatschappelijke eisen, zoals het gebruik van kunststoffen en recyclinggericht ontwerpen. Deze visie staat in een presentatie (1,03 MB) van NVC opleidingsmanager Oscar Faber voor het NVC Live Online Café van 1 april 2022. De visie ligt ook ten grondslag aan de komende jaarbijeenkomst over duurzame inzetbaarheid van medewerkers op verpakkingsgebied op 28 juni 2022.

Hybride werken: inspiratie en lessen uit de praktijk van 10 organisaties
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Capgemini tien uiteenlopende organisaties geïnterviewd over hybride werken. Het rapport (9,84 MB) geeft inzicht in hoe deze organisaties het hybride werken vormgeven: welke afspraken maken zij, waar lopen zij tegenaan en welke voor- en nadelen signaleren zij? Het maken van afspraken blijkt vooral maatwerk te vragen en het faciliteren van een goede thuiswerkplek is belangrijk. Daarnaast wordt de inrichting van kantoren aangepast om hybride werken te faciliteren.

Het Grote Baanopzeggen toont geen teken van vertraging, zegt Randstad
Uit een onderzoek van Randstad onder 35.000 werknemers blijkt dat er een duidelijke machtsverschuiving aan de gang is: mensen stellen hun prioriteiten bij en kiezen ervoor om hun persoonlijke ontplooiing voorop te stellen en niet bang te zijn te stoppen met hun baan als deze niet langer aan hun behoeften voldoet. Door de krappe arbeidsmarkt moeten bedrijven hun aanpak voor het aantrekken en behouden van personeel herzien, anders verliezen ze de concurrentieslag. U kunt het rapport downloaden na het invullen van uw gegevens.

Onderwijs beweegt zich in opkomende technologieën en blended learning-methoden
De overgang naar leren op afstand tijdens de pandemie heeft de invoering van digitale technologieën binnen de onderwijssector versneld. Scholen hebben in samenwerking met overheden en de particuliere sector oplossingen voor afstandsonderwijs ontwikkeld om de continuïteit van het leren – met name ook binnen ondernemingen - te waarborgen. Deze en andere inzichten leest u in een artikel van Euromonitor's Gaile Mikalauskaite.

Trendindex voor werk geeft aan hoe hybride werken, eeehhh, zou kunnen werken
De Microsoft 2022 Work Trend Index is een onderzoek onder 31.000 mensen in 31 landen, gecombineerd met een analyse van waanzinnig veel productiviteitssignalen in Microsoft365 en arbeidstrends op Microsoft-dochterbedrijf LinkedIn. Volgens Microsoft is het zaak dat leiders de veranderingen bezien met een positieve intentie en een groei-mindset, anders lopen ze het risico achterop te raken. U kunt hier het rapport (5,2 MB) downloaden.

Certificeringen om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten
Workcred meldt onderzoek gericht op de rol van bedrijfstak- en beroepscertificeringen voor het vergroten van de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Veel werknemers die nieuwe vaardigheden en kwalificaties willen verwerven, worden geconfronteerd met een veelheid aan kwalificaties in de vorm van diploma's, certificaten, licenties etc. Het project heeft geleid tot vijf rapporten: Understanding Certifications (9,23 MB), Certifications as Tools for Promoting Economic Mobility (8,1 MB), Accreditation Standards: The Primary Source of Quality Assurance for Certifications (1,77 MB), Recertification: A Distinguishing Feature of Certifications (7,83 MB) en Certifications: The Ideal, Reality, and Potential (1,65 MB).
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.