Etikettering van pluimvee in Regeling dierlijke producten

02 december 2014

De voorschriften ter aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen bij de etikettering, betreffen vooral voorwaarden ten behoeve van dierenwelzijn van pluimvee in alternatieve houderijsystemen en zijn daarom aangemerkt als publieke taak. Aan hoofdstuk 2 van de Regeling dierlijke producten wordt een paragraaf toegevoegd waarin de voorschriften uit de Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004 worden opgenomen. De voorschriften zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van in Nederland gehouden en geslachte kippen bij de etikettering waarvan bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen worden aangeduid (OpMaat Waar en Wet, 26 november 2014).
Klik hier voor de officiële bekendmaking van de regeling in de Staatscourant.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.