Consumenteninformatie over gluten in Verordening (EU) nr. 1169/2011

05 december 2013

Verordening (EG) nr. 41/2009 bevat voorschriften betreffende het infomeren van consumenten over de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen. Verordening (EG) nr. 41/2009 zal met ingang van 20 juli 2016 worden ingetrokken. Om ook na 20 juli 2016 te kunnen zorgen voor adequate informatie over de afwezigheid van gluten wordt een wijziging doorgevoerd van artikel 36 van Verordening (EU) nr. 1169/2011. Dit is geregeld via Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1155/2013 van de Commissie van 21 augustus 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Nieuwsbericht OpMaat WAAR&WET, 29 november 2013).
Klik hier voor Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1155/2013.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.