Brief aan Tweede Kamer over EU Groenboek kunststofafval

27 mei 2013

Op 22 mei heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer een brief gestuurd over het Groenboek dat de Europese Commissie heeft uitgebracht over de uitdagingen die voortkomen uit de aanwezigheid van kunststofafval in het milieu. Er worden 26 vragen gesteld door de Europese Commissie over uiteenlopende onderwerpen, zoals vermindering van storten van kunststofafval, vergroten van recyclingpercentage en de relatie tussen kunststofafval en de problematiek van plastic soep. In de bijlage bij de brief worden de concept antwoorden gegeven. Met deze antwoorden pleit Nederland voor betere implementatie van de huidige wetgeving, eventueel ondersteund door een combinatie van stortverbod en stortheffing. Storten van kunststofafval is in Nederland verboden en dat werkt goed. Een heffing op storten valt te overwegen in situaties waarin nog onvoldoende benutting plaatsvindt van de mogelijkheden van recycling en verbranden, dat is in Nederland ook gedaan tussen 1995 en 2011. Verder wordt gepleit voor uitbreiding van de Richtlijn Ecodesign, waarmee eisen kunnen worden gesteld aan herbruikbaarheid, repareerbaarheid en recycleerbaarheid van producten. Tenslotte wordt gepleit voor een Europees verbod op microplastics in cosmeticaproducten. De staatssecretaris Ik verzoekt de Kamer deze brief met de concept antwoorden op de vragen in het Groenboek in overweging te nemen (Brief aan de Tweede Kamer, 22 mei 2013).