België: Koninklijk besluit tot wijziging van de etiketteringsvoorschriften betreffende aerosols

26 februari 2014

Het Koninklijk besluit van 26 november 2013 tot wijziging, wat de etiketteringsvoorschriften betreft, van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols is op 15 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Doel van dit besluit is de omzetting van Richtlijn 2013/10/EU van de Commissie van 19 maart 2013 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Aandachtspunten zijn hierbij o.a. gevarenaanduidingen en waarschuwingen (Belgisch Staatsblad, 15 januari 2014).
Klik hier om het Koninklijk Besluit te downloaden (327 kB).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.