Afschaffen THT op niet-bederfelijk is ‘geen optie’

29 januari 2013

Het afschaffen van de THT-datum voor niet-bederfelijke producten is geen optie om verspilling tegen te gaan, vindt staatsecretaris Dijksma van EZ. Volgens haar zal dit niet zal leiden tot minder verspilling. “De consument vertrouwt op deze data.”
Dijksma schrijft dit, mede namens de minister van VWS, in een brief waarin ze de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de uitvoering van de motie El Fassed. Deze motie droeg op dat de regering afspraken met ketenpartijen maakt over houdbaarheidstermijnen voor niet bederfelijke en zeer lang houdbare producten. De consument verspilt onder meer relatief veel, omdat er verwarring is over de THT- (ten minste houdbaar tot) en TGT-datum (te gebruiken tot). “Het Voedingscentrum heeft de taak de betekenis van houdbaarheidsdata goed voor het voetlicht te brengen bij de consument”, schrijft Dijksma. Ze wil dit voorjaar met brancheorganisaties een conferentie houden over de relatie tussen houdbaarheid en verspilling, om te zoeken naar concrete oplossingen. Uit onderzoek van Wageningen UR (dat is uitgevoerd naar aanleiding van de motie) blijkt overigens dat de meeste verspilling door houdbaarheidsdata bij verse producten (10 procent) plaatsvindt en minder (5 procent) bij lang houdbare producten (Nieuwsbrief EVMI, 23 januari 2013).