Advies herkomstetikettering voor producten uit door Israël bezette gebieden

06 maart 2013

Er bestaat onduidelijkheid over de regels die gelden voor invoer en etikettering van producten uit nederzettingen. Het Nederlands bedrijfsleven heeft de Nederlandse regering om duidelijkheid gevraagd. Na overleg met de Europese Commissie heeft het kabinet daarom advies uitgebracht over correcte etikettering. In het advies staan onder andere vereisten voor etikettering (Nieuwsbericht Agentschap NL, 4 maart 2013).