Advies Gezondheidsraad risico’s prenatale blootstelling aan stoffen zoals bisfenol A

15 mei 2014

De Gezondheidsraad heeft onderzocht welke stoffen een probleem vormen bij prenatale blootstelling. Prenatale risico’s zijn volgens de raad het duidelijkst aangetoond voor lood, methylkwik, PCB’s en dioxineachtige stoffen en organofosfaten. Waarschijnlijk is van die risico’s sprake bij DDT/DDE, PBDE’s en perfluorverbindingen. In het geval van ftalaten, cadmium en bisfenol A (BPA) typeert de raad dergelijke risico’s als mogelijk.
Tegelijk met het advies over prenatale risico’s van stoffen heeft de Gezondheidsraad een briefadvies uitgebracht over de gezondheidsrisico’s van zogeheten BPA-analogen - stoffen die chemisch verwant zijn aan BPA (Persbericht Gezondheidsraad, 19 maart 2014).
Klik hier voor het persbericht over beide adviezen (38 kB).
Klik hier voor meer informatie over het rapport Risico’s van prenatale blootstelling aan stoffen (inclusief downloadlink).
Klik hier voor meer informatie over het Briefadvies De gezondheidsrisico’s van bisfenol A-analogen (inclusief downloadlink).

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.