NVC werpt blik in de toekomst op 25e verjaardag Europese wetgeving verpakking en milieu tijdens FachPack 2019

Op dinsdag 24 september 2019 zal Michael Nieuwesteeg, directeur van NVC, het PackBox Forum toespreken op verpakkingsbeurs FachPack 2019 (Neurenberg, Duitsland) ter gelegenheid van het feit dat Europa drie maanden later de 25e verjaardag van de EU-richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval viert. Titel van zijn presentatie: Celebrating the 25th anniversary of EU legislation in packaging and environment: no time left to waste?

In het 24e levensjaar van de Richtlijn (in 2018) besloot Europa een update te doen. Richtlijn (EU) 2018/852 wijzigt Richtlijn 94/62/EG en bevat geupdate maatregelen om a) de productie van verpakkingsafval te voorkomen en b) hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van verpakkingsafval in plaats van storten, te bevorderen en zo bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie.

De NVC-presentatie analyseert waar de oorspronkelijke richtlijn succesvol is geweest en waar dat minder het geval is. Daarnaast zal het PUMA-project van NVC ter sprake komen, dat er naar streeft een einde te maken aan verpakkingen als milieuprobleem wereldwijd. Tenslotte zullen we de belangrijkste effecten van de wijzigingen van 2018 afleiden voor de verpakkingsindustrie in Europa en daarbuiten.

Klik hier voor de exacte locatie en tijd van de presentatie op de FachPack.
Klik hier voor meer informatie over de richtlijn inzake verpakkingsafval en de updates.
Klik hier voor meer informatie over het NVC PUMA-project dat er naar streeft een einde te maken aan verpakkingen als milieuprobleem wereldwijd.
Klik hier voor meer informatie over de NVC MERGE Members-only Environmental Regulations Guide.
Klik hier voor meer informatie over de live online NVC E-Workshop Sustainable Innovation in Packaging.