Supporting the Ukraine Club of Packagers

Supporting the Club Packagers of Ukraine
Uw financiële steun gevraagd voor de verpakkingsvereniging van Oekraïne

Wat is CPU?
CPU is opgericht in 1997 en verenigt fabrikanten van verpakkingsmaterialen, verpakkingen en apparatuur. CPU voert informatieprojecten uit, publiceert het tijdschrift Upakovka (Verpakken) en vakliteratuur en werkt samen met universiteiten. CPU-voorzitter is mw. dr. Veronika Khalaydzhi (e-mail: upakjour@nbi.com.ua ).

Een vereniging als NVC kan alleen bestaan bij een wereldwijd vrije en respectvolle uitwisseling van informatie en inzichten. In dit kader vragen wij uw financiële steun voor de Club Packagers of Ukraine (CPU). Daarmee kunnen we deze verpakkingsprofessionals helpen hun vereniging in stand te houden in de huidige uitdagende omstandigheden.

Wat gaan we doen met uw steun?
● We helpen CPU medewerk(st)ers met hun deelname aan verpakkingsbeurzen en -congressen in Europa
● We helpen CPU medewerk(st)ers met hun deelname aan internationale vergaderingen van verpakkingsinstituten wereldwijd en het organiseren van dit soort vergaderingen in Oekraïne
● We helpen de CPU met (het versterken van) hun communicatie over de zakelijke verpakkingsontwikkelingen in Oekraïne

Hoe kunt u helpen?
Stort uw bijdrage op rekening NL08ABNA0429643292 t.n.v. Nederlands Verpakkingscentrum
o.v.v. UKRAINE SUPPORT

Hoe lang loopt de actie?
De actie loopt van 13 April 2022 11.00 uur CEST (start vanaf het Mikrocentrum/EVMI Food Technology Event in Den Bosch, Nederland) tot donderdag 24 November 2022 12.00 AM CET (afsluiting op de NVC-stand van de ALL4PACK2022 in Parijs, Frankrijk).
In december 2022 publiceren we een overzicht van alle activiteiten die we samen gerealiseerd hebben.

Financiële verantwoording en transparantie
Wij storten de ingezamelde gelden door naar de CPU. Transparantie is gegarandeerd: de Jaarrekening van onze vereniging wordt jaarlijks gecontroleerd door Alfa Accountants en toegestuurd aan de 1e contactpersoon van alle NVC-lidbedrijven voor plenaire behandeling en goedkeuring in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ALV.
CPU garandeert het gebruik van de op haar rekening gestorte middelen overeenkomstig het vastgestelde actieplan. Het boekhoudkundig verslag over de besteding van deze middelen zal in december 2022 openbaar worden gemaakt.

Meer informatie?
Stuur een mail naar info@nvc.nl of bel +31-(0)182-512411 en vraag naar Michael Nieuwesteeg (NVC-directeur) of Marian den Hertog (NVC-controller).