Strijd tegen het kennistekort in verpakken: 22 nieuwe gediplomeerde NVC Verpakkingskundigen

26 juni 2018

Op dinsdag 26 juni 2018 vond in Gouda, vestigingsplaats van het NVC Nederlands Verpakkingscentrum, de diploma-uitreiking NVC Verpakkingskundige plaats. Tweeëntwintig (22) bedrijfsstudenten slaagden voor het examen en mogen zich vanaf nu NVC Verpakkingskundige noemen. NVC Verpakkingskundigen leveren een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van het verpakken wereldwijd, zowel in het bedrijfsleven als bij overheidsinstanties en onderzoeksinstituten. De nieuwe gediplomeerden zijn opgenomen in het Register NVC Verpakkingskundigen, dat inmiddels 650 namen telt.

De examens worden afgenomen door de onafhankelijke Stichting NVC Examens onder toezicht van de Stichting Examenkamer. De Diploma’s zijn internationaal gekarakteriseerd in termen van het European Qualifications Framework for Life Long Learning EQF met niveau EQF5 en EQF6.

Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader waarmee beroepskwalificaties binnen Europa met elkaar vergeleken kunnen worden. De acht Europese referentielevels (EQF1-8) worden omschreven op basis van leerresultaten: kennis, vaardigheden en competenties. De gewenste leerresultaten zijn afgeleid van de diverse (verpakkings) beroepsprofielen.

Op basis van de EQF-karakteristiek weten internationale opererende bedrijven (retailers, fabrikanten, leveranciers van verpakkingen, etc.) beter welke verpakkingsprofessionals het gewenste niveau hebben. Dat helpt bij het aantrekken en vasthouden van gekwalificeerd personeel. Verpakkingsprofessionals vergroten met verwijzing naar het onafhankelijke examen en het EQF-niveau van het resulterende diploma hun inzetbaarheid op de internationaliserende en flexibiliserende arbeidsmarkt.

De volgende bedrijfsstudenten behaalden het diploma NVC Verpakkingskundige I:
Pieter-Jan Bogerd, Royal Bel Leerdammer B.V.; Maarten van der Borght, Bangma Verpakking B.V.; Elwin Brouwers, Koninklijke ERU; Riny Bruijs, Graphic Packaging International; Arjan Deij, Budelpack Poortvliet B.V.; Toine Engelen, Vrijdag Premium Printing BV; Rutger Fransen, Clondalkin Flexible Packaging, LPF Grootegast; Sofie van der Geest, Koninklijke Peijnenburg BV; Gerrit van Gils, VMI Holland BV; Petra Hartman, FrieslandCampina Kievit B.V.; Ton Kleiweg, Menken Orlando BV; Ruud Koens, Izico Nederland BV; Jochem Kuipers, Koninklijke Fruitmastersgroep; Sanne van Leeuwen, Van der Windt Verpakking BV; Jan-Joris Mertens, Neways Cable & Wire Solutions; Stefan Rutschmann, Ecolab Deutschland GMBH; Karmen Tsui, The Candy Store - Chocolate Factory; Jaap Verheus, WILD Juice B.V.; Paul Verstappen, Verstappen Verpakkingen B.V.; Ron Visser, Hordijk Verpakkingsindustrie BV; Henko van Voorthuizen, B.V., Vurense Snackindustrie en Orhan de Wilde, Abbott Biologicals B.V.

Op 26 september 2018 start een nieuwe groep NVC Opleiding Verpakkingskundige I. De NVC Opleiding Verpakkingskundige II start weer op 19 september 2018. De examens vinden tweemaal per jaar plaats, veelal in januari en in april.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Oscar Faber, o.faber@nvc.nl of +31-(0)182-512411.
Vraag de hoge-resolutie foto van de groep afgestudeerden aan via info@nvc.nl.