Waarheen met de verpakkingsrecycling in Nederland 2023-2027?

NVC brengt milieudoelen en bedrijfskosten in kaart

Presentatie resultaten: woensdag 5 april 2023 15.00 uur

Het verpakking- en milieudossier in Nederland is inmiddels zijn 32e jaar ingegaan, sinds het eerste Convenant Verpakkingen van 1991. Helaas lijken de problemen nog niet voorbij.

Live Online NVC Café 8 juli 2022

In het Live Online NVC Café van 8 juli 2022 werd de situatie besproken. Al snel werd duidelijk dat er veel onduidelijk woordgebruik is. Wat is de definitie van recycling: de hoeveelheid ingezamelde verpakkingen (Collect-Control) of de hoeveelheid daadwerkelijk verwerkte materialen (Backend-processing)? Welke Backend-processen tellen mee voor de materiaalrecycling, welke als chemische recycling en welke als energieterugwinning?

NVC Survey Waarheen met de verpakkingsrecycling in Nederland 2023-2027?

De NVC Survey Waarheen met de verpakkingsrecycling in Nederland 2023-2027? onderzoekt de centrale vragen voor de komende vijf jaar. Welke milieudoelstellingen wil Nederland bereikt hebben in 2027? Welke Collect-Control infrastructuur en aansluitende Backend-processen wil Nederland beschikbaar hebben in 2027? De kosten voor de verpakkende (NVC-lid)bedrijven in Nederland stegen in de periode 2013-2022 van €150 miljoen/jr in 2013 naar zo’n €400 miljoen/jr in 2022. Wat zijn voor de komende vijf jaar de milieudoelstellingen? Hoeveel geld moeten de (NVC-lid)bedrijven gaan afdragen om deze te realiseren? Hoe passen de Nederlandse plannen in de Europese en wereldwijde ontwikkelingen?

Meedoen aan de Survey

NVC-lidbedrijven zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de Survey: contactpersoon is Serra Anker, junior manager NVC Packaging Materials and Processes (e-mail s.anker@nvc.nl  en telefoon +31-182-512411).

Presentatie van de resultaten

De resultaten van de NVC Survey Waarheen met de verpakkingsrecycling in Nederland 2023-2027? zullen worden gepresenteerd op woensdag 5 april 2023 om 15.00 uur in een Live Hybride bijeenkomst. U kunt daarbij fysiek aanwezig zijn in Gouda of puur online meedoen vanaf iedere locatie wereldwijd. De bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor NVC-lidbedrijven en op uitnodiging. U kunt u hier inschrijven.