Waarheen met de verpakkingsrecycling in Nederland 2023-2027?

Vervolgbijeenkomst voor NVC-leden

8 december 2022
Live Online
15.00-17.00 uur CET

Parlementair debat tussen de vaste Kamercommissie IenW en staatssecretaris Vivianne Heijnen in aanwezigheid van NVC op dinsdag 8 november 2022. Eerder die dag publiceerde het Ministerie de op 30 juni 2022 ingediende Aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen van hun heffing bij het bedrijfsleven. Totale lasten voor het jaar 2023: €403 miljoen/jaar, ofwel €161.000 per onderneming.

De kosten die het bedrijfsleven moet gaan maken voor de inzameling en verwerking van geleegde verpakkingen in Nederland verdubbelen in het jaar 2023, terwijl de beoogde milieudoelen onduidelijk zijn. In deze NVC-ledenbijeenkomst analyseren we de situatie en kijken we naar de (gewenste) toekomst. Specifiek bespreken we de Aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring van de heffing die de Stichting Afvalfonds Verpakkingen aan het bedrijfsleven wil opleggen met ingang van 1 januari 2023. De Aanvraag werd 8 november 2022 gepubliceerd door het Ministerie van IenW en onder de aandacht gebracht van NVC voor het indienen van commentaar. De termijn voor het indienen van een zogeheten Zienswijze is zes weken.   

De bijeenkomst start om 15.00 uur en is Live Online. U kunt dus meedoen vanaf iedere locatie. Er zijn geen kosten aan verbonden. Schrijf u hier in of contacteer het NVC-verenigingsbureau op info@nvc.nl of telefoon +31-(0)182-512411.