Verpakkingsafval Nederland 2023-2027 is thema in Live Online NVC Café

Als u wilt meepraten over actuele onderwerpen als het om verpakken gaat, dan bent u van harte welkom in het Live Online NVC Café. Het NVC Café is meestal twee keer per maand geopend van 15:00-16:00 uur. Deelname is gratis.

Op 8 juli 2022 is het thema Verpakkingsafval Nederland 2023-2027.

Eenendertig jaar na het eerste Convenant Verpakkingen (1991) maakt Nederland zich op voor wederom een nieuwe fase in de inzameling en verwerking van het verpakkingsafval. In de periode 2013-2022 heeft de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (SAFV) een centrale rol toebedeeld gekregen. Deze Stichting stelt de tarieven vast en is ook gerechtigd de heffing bij het gehele Nederlandse bedrijfsleven te innen, op basis van een door het parlement goedgekeurde Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). In principe gaat de Stichting nu op voor een nieuwe periode van vijf jaar (2023-2027) in combinatie met een nieuw vast te stellen AVV.
In het café van vrijdag 8 juli 2022 analyseren we gezamenlijk de milieuresultaten en gemaakte kosten van de afgelopen tien jaar en proberen we aan te geven hoe we de komende vijf jaar verder zouden moeten. Ook bespreken we de resultaten van ons oriënterende gesprek met het Ministerie, dat op 6 juli 2022 zal plaatsvinden. Dit alles ter voorbereiding op de besluitvorming in het najaar 2022.
U kunt zich hier aanmelden (deelname is gratis).

Het café is wereldwijd toegankelijk (u kunt deelnemen vanaf iedere gewenste locatie) en biedt voldoende mogelijkheid tot interactie tussen de bezoekers en de in het café aanwezige NVC-medewerkers.

In het café komt u ook meer te weten over het NVC en hoe wij onze leden helpen bij het op de hoogte blijven via onze informatiediensten, opleidingen, cursussen en workshops en de verenigingsactiviteiten.

Wilt u meepraten over interessante onderwerpen als het om verpakken gaat?
Reserveer een plaats in het Live Online NVC Café. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Uw gastheer is Michael Nieuwesteeg
 

Michael Nieuwesteeg
Managing Director

Neem contact met mij op via m.nieuwesteeg@nvc.nl of +31-(0)182-512411.