Verpakkingsinnovatie, gezondheidszorg en de vergrijzende wereldsamenleving is thema in Live Online NVC Café

Als u wilt meepraten over actuele onderwerpen als het om verpakken gaat, dan bent u van harte welkom in het Live Online NVC Café. Het NVC Café is meestal twee keer per maand geopend van 15:00-16:00 uur. Deelname is gratis.

Op 16 september 2022 is het thema Verpakkingsinnovatie, gezondheidszorg en de vergrijzende wereldsamenleving.

Iedereen moet veilig, comfortabel en met voldoening een verpakking kunnen gebruiken, ongeacht zijn of haar leeftijd, perceptueel en cognitief vermogen, niveau van fysiek functioneren, taal en cultuur.

Vergrijzing (het stijgen van de gemiddelde leeftijd van de levende mensen) is essentieel voor het tot stand komen van een stabiele wereldbevolking die in gezondheid en welvaart, met een goede levensverwachting en in evenwicht met de Aarde leeft. Deze ‘duurzame vergrijzing’ leidt per definitie tot een relatieve toename van mensen met verminderde bekwaamheid en functionaliteit in het gebruik van verpakte producten. Kortom: verpakte producten overal ter wereld zullen als het goed is, door steeds meer ‘zwakkere’ mensen worden gebruikt.

De activiteit van het verpakken is gedefinieerd als het tijdelijk integreren van een externe functie en een product om het gebruik van het product mogelijk te maken. Uit het bovenstaande kan gemakkelijk worden afgeleid dat de externe functies die door verpakkingen worden vervuld, zo veel mogelijk moeten beantwoorden aan de behoeften van een duurzaam vergrijzende wereldbevolking. Innovatie in het algemeen en Design for Intended Use in het bijzonder, zijn hiertoe de sleutel en NVC stimuleert de ontwikkelingen waar mogelijk. Dit Live Online NVC Café geeft het overzicht en levert input voor het bepalen van de koers voor de komende jaren.

 

Het café is wereldwijd toegankelijk (u kunt deelnemen vanaf iedere gewenste locatie) en biedt voldoende mogelijkheid tot interactie tussen de bezoekers en de in het café aanwezige NVC-medewerkers.

In het café komt u ook meer te weten over het NVC en hoe wij onze leden helpen bij het op de hoogte blijven via onze informatiediensten, opleidingen, cursussen en workshops en de verenigingsactiviteiten.

Wilt u meepraten over interessante onderwerpen als het om verpakken gaat?
Reserveer een plaats in het Live Online NVC Café. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Uw gastheer is Michael Nieuwesteeg

Michael Nieuwesteeg
Directeur

Neem contact met mij op via m.nieuwesteeg@nvc.nl of +31-(0)182-512411.