Ontwikkelingen wereldwijd - Up-to-date blijven thema in het Live Online NVC Café

Als u wilt meepraten over actuele onderwerpen als het om verpakken gaat, dan bent u van harte welkom in het Live Online NVC Café. Het NVC Café is meestal twee keer per maand geopend van 15:00-16:00 uur. Deelname is gratis.

Op 20 mei 2022 is het thema Ontwikkelingen wereldwijd – Up-to-date blijven

Het café is wereldwijd toegankelijk (u kunt deelnemen vanaf iedere gewenste locatie) en biedt voldoende mogelijkheid tot interactie tussen de bezoekers en de in het café aanwezige NVC-medewerkers.

In het café komt u ook meer te weten over het NVC en hoe wij onze leden helpen bij het op de hoogte blijven via onze informatiedienstenopleidingen, cursussen en workshops en de verenigingsactiviteiten.

Wilt u meepraten over interessante onderwerpen als het om verpakken gaat?
Reserveer een plaats in het Live Online NVC Café. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Uw gastvrouw is Helen Crowe

Helen Crowe
Manager Informatiediensten

Neem contact met mij op via h.crowe@nvc.nl of +31-(0)182-512411.