NVC Webinar Het zekerstellen van uw bedrijfstoekomst met opleiden in verpakken

Dit gratis online webinar ondersteunt organisaties die zich oriënteren op organisatie- en competentieontwikkeling om zo beter in te kunnen spelen op huidige en toekomstige verpakkingsontwikkelingen.
Het webinar is bedoeld voor managers HRM, R&D en Productie maar ook voor stafleden met verantwoordelijkheid voor interne en externe opleidings- en trainingsprogramma’s binnen hun onderneming.

Zowel informeel leren (o.a. coaching door collega’s, leveranciertraining) als formeel leren (op basis van vastgestelde leerdoelen en lesprogramma’s, gegeven door onafhankelijke docenten) zijn belangrijk bij competentieontwikkeling. Dit webinar biedt u inzicht in beide mogelijkheden.