NVC Minisymposium Robotisering en automatisering in verpakken: deel 2

De robotisering en automatisering van het verpakken wint aan belang in zowel de food als de non-food industrie. In twee bijeenkomsten brengen we de trends in kaart en bepalen we de succeskansen. De eerste bijeenkomst van dit tweeluik vond plaats op 8 november 2013 bij NVC-lidbedrijf Bel Leerdammer en had als focus het verpakken van levensmiddelen. In deze tweede bijeenkomst bespreken we met name serialisatie van producten om de supply chain transparanter te maken en het spanningsveld tussen efficiency en flexibiliteit. We sluiten af met een gezamenlijke discussie over de toekomstmogelijkheden en baseren ons daarbij op de uitkomsten van beide dagen.
De bijeenkomst richt zich specifiek op managers en staffunctionarissen die met productie, automatisering, productontwikkeling en kwaliteit te maken hebben, in zowel de food als de non-food sector. Toegang is gratis voor NVC-leden en deelnemers aan de eerste bijeenkomst (8 november 2013). Andere deelnemers betalen €169,-.

Programma
12.00u Inloop met broodjeslunch

12.30u Introductie tweeluik Robotisering en automatisering en verpakken, Ger Standhardt, Manager Kennisontwikkeling en Projecten, NVC

13.00u Serialisatie en automatisering in het verpakken van producten: een eerste verkenning, Frits Touw, Projectmanager VM Engineering en Jan de Haan, Pro-Fa

13.45u Efficiency én flexibiliteit in het verpakken van onder meer gevoelige producten: het belang van robotisering en automatisering, Hans Lenos, Technical Sales Manager, PWR Pack

14.30u Pauze

14.45u Plenaire discussie met gezamenlijke conclusies uit het tweeluik Robotisering en automatisering in verpakken.
- Kwaliteit en hygiëne in de levensmiddelenindustrie
- Serialisatie en het transparanter maken van de supply chain
- Efficiency, flexibiliteit en kosten

15.45u Afsluiting en mogelijke follow-up