Wetgeving non-food – oktober 2021

02 november 2021

Ontwikkelingen op farmaceutisch gebied
De EC heeft een openbare raadpleging over de herziening van de geneesmiddelenwetgeving geopend. Dit was aangekondigd in de farmaceutische strategie voor Europa.
De VS FDA heeft ontwerprichtsnoeren gepubliceerd, getiteld "Select Updates for Unique Device Identification: Policy Regarding Global Unique Device Identification Database Requirements for Certain Devices; Draft Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff." De commentaarperiode loopt af op 13 december 2021.
Om de voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddelen af te leveren, breken apothekers verpakkingen aan. Uit onderzoek van SFK blijkt dit bij 20% van de verstrekkingen in Nederland het geval te zijn.

Gevaarlijke stoffen - wet- en regelgeving
EU: Op 6 oktober vond de ECHA conferentie Safer Chemicals Conference 2021 plaats. De documentatie en de opnames zijn hier beschikbaar.
Australië: De regering heeft haar roadmap voor de evaluatie van industriële chemische stoffen gepubliceerd.
Chili: De regering heeft de officiële lijst (in het Spaans, 3,81 MB) van stoffen voor GHS-indelingen gepubliceerd (in het Spaans).
Denemarken: Op 5 oktober 2021 heeft de regering drie uitvoeringsbesluiten met betrekking tot POPs gepubliceerd. Meer informatie is te vinden in een recent SGS-artikel.
NL: Op 7 oktober 2021 vond het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS plaats en op 12 oktober werd over de ingediende moties gestemd.
VS: De EPA heeft een update gepubliceerd over de vooruitgang bij het testen van pesticideproducten en -containers op PFAS.

Zuigelingen hebben meer microplastics in hun ontlasting dan volwassenen
ACS meldt dat uit een onderzoek van de New York University School of Medicine is gebleken dat zuigelingen meer microplastics in hun ontlasting hebben dan volwassenen. Een artikel (abstract) over het onderzoek is gepubliceerd in Environmental Science & Technology Letters.

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Het Green Science Policy Institute heeft de PFAS Data Hub gelanceerd, met momenteel links naar meer dan 75 databases ingedeeld in 14 categorieën.
FPF meldt dat in een artikel (abstract) gepubliceerd in Environmental Science and Technology, onderzoekers van de University of Pittsburgh zes dringende vragen schetsen die relevant zijn voor wetenschap, technologie en beleid en die moeten worden geadresseerd om het PFAS-probleem aan te pakken.

Meer onderzoek
FPF brengt verslag uit over een opinieartikel (2,16 MB) gepubliceerd in Environmental Science and Technology, waarin onderzoekers van Eawag en ETH Zürich 'chemische simplificatie' bespreken als middel om systematisch verontreiniging door synthetische chemicaliën aan te pakken.
FPF meldt vier recente wetenschappelijke artikelen over bronnen en gevolgen van blootstelling aan ftalaten.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.