Wetgeving non-food – november 2021

03 december 2021

Gevaarlijke stoffen – EU wet- en regelgeving
Duitsland heeft een tweede oproep tot het indienen van bewijsmateriaal gelanceerd ter ondersteuning van de voorbereiding van een REACH-beperking van BPA en andere bisfenolen die even zorgwekkend zijn voor het milieu. Deadline voor commentaar is 22 december 2021.
De EC heeft een voorstel aangenomen om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen persistente organische verontreinigende stoffen (POPs) in afval. Het voorstel wijzigt Bijlage IV en V van Verordening (EU) 2019/1021 waarin de grenswaarden voor deze chemische stoffen in afval worden aangescherpt. Vragen en Antwoorden over POPs vindt u hier.
ECHA heeft een nieuwe release van de IUCLID-software uitgebracht met een geactualiseerd formaat waarmee bedrijven groepsgewijze kennisgevingen (poison centre notifications, PCNs) voor hun mengsels kunnen doen. De nieuwste versie van IUCLID stelt downstreamgebruikers ook in staat het gebruik van nanovormen te melden dat buiten de gebruiksvoorwaarden van hun leverancier valt, zoals meegedeeld in het veiligheidsinformatieblad. Bijlage I bij de bijgewerkte handleiding How to prepare a downstream user report (1,99 MB) bevat informatie over hoe dit moet gebeuren.
Uit een nieuw ECHA-rapport (2,71 MB) blijkt dat de REACH-autorisatie het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen (SVHCs) in de EU vermindert.
ECHA heeft een nieuwe handleiding (399 kB) gepubliceerd over de classificering en labelling van titaniumdioxide (TiO2).

Uitfasering van PFAS in de VS
Op 18 oktober 2021 heeft de EPA de PFAS Strategic Roadmap aangekondigd. De beschreven acties zijn stuk voor stuk belangrijke en zinvolle stappen om gemeenschappen te vrijwaren van PFAS-verontreiniging. Een week later heeft de EPA een final human health toxicity assessment van GenX-chemicaliën, die deel uitmaken van de PFAS-groep.
In november 2021 heeft de Washington-regering haar nieuwe PFAS Chemical Action Plan (8,65 MB) aangekondigd.

VS: Implementatie DSCSA-vereisten voor productserialisatie
Uit onderzoek (samenvatting, 732 kB) van de HDA Research Foundation blijkt dat de farmaceutische toeleveringsketen minder snel vooruitgang boekt bij de implementatie van productserialisatievereisten om voor 27 november 2023 te voldoen aan de Drug Supply Chain Security Act (DSCSA). De resultaten van het onderzoek sluiten aan bij een recente EPCIS Benchmarking Survey. Uit dit laatste onderzoek (550 kB), dat in september werd gepubliceerd, bleek dat weinig handelspartners bereid zijn DSCSA-gerelateerde gegevens te delen via GS1's Electronic Product Code Information Services (EPCIS).

Microplastics veroorzaken voortplantingstoxiciteit bij zwangere muizen
FPF meldt dat onderzoekers van het Institute of Shanghai Key Laboratory of Embryo Original Diseases hebben ontdekt dat microplastics reproductietoxiciteit veroorzaken bij zwangere muizen. Een artikel (4,66 MB) over het onderzoek is gepubliceerd in Reproductive Toxicity.

Cannabis labelling
Recent onderzoek van Dalhousie University en WUR toont dat cannabis-labelling vaak fout en misleidend is. Een artikel (4,03 MB) over het onderzoek is gepubliceerd in Nature Plants.
University of Waterloo onderzoek toont dat prominente gezondheidswaarschuwingen en minder aantrekkelijke verpakkingen de aantrekkingskracht van cannabis onder jongeren kunnen verminderen. Een artikel (5,11 MB) over het onderzoek is gepubliceerd in Preventive Medicine.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.